PDB: Konference Psychologická diagnostika Brno 2015

25. Květen 2015 - 13:58 -- Hynek Cígler
Konference psychologická diagnostika 2015
Datum: 
Čtvrtek, 22. Říjen 2015 - 8:00 - Pátek, 23. Říjen 2015 - 18:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem katedry psychologie FSS MU bychom vás chtěli pozvat na na další ročník bienální konference „Psychologická diagnostika Brno 2015”, která se uskuteční v prostorách Fakulty sociálních studií MU v Brně v termínu 22.-23. 10. Jakou součást konference proběhne ve středu 21. 10. série prakticky zaměřených workshopů. 

Konferenci pořádá naše katedra a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Katedrou psychologie Filozofické fakulty MU a Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 

V rámci tohoto ročníku konference bychom se rádi zaměřili především na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české a slovenské psychologii. Přivítáme příspěvky představující nové tuzemské diagnostické postupy, aplikace, metody a testy. Kromě popisu těchto prvků a jejich implementace do praxe se chceme zaměřit také na psychology a další odborníky, kteří s těmito metodami pracují - jejich vzdělání, kvalifikaci či supervizi. Kromě nich se chceme bavit o tvůrcích testů a klientech a vzájemné interakci všech těchto skupin.

Chceme, aby se konference PDB2015 stala platformou pro diskusi o palčivých problémech, se kterými se v rámci svého odborného působení potýkáme. Chceme diskutovat o psychodiagnostice „tady a teď”. Konference je určena i studentům všech úrovní studia jako zajímavé obohacení běžného kurikula, se kterým budou mít jednotlivá témata řadu styčných bodů.

Budeme rádi, když se do této konferenční diskuse zapojíte aktivně formou příspěvku, který můžete zaregistrovat na stránkách konference. Naleznete zde informace o možné podobě příspěvků a jejich formálním vymezení. Registrace pro aktivní účast je otevřena do 30. 6. Na stejném místě naleznete formulář k registraci k pasivní účasti, k účasti na společenském večeru a v blízké době také k jednotlivým workshopům. 

Kromě webových stránek nezapomeňte navštívit facebookovou skupinu konference (https://www.facebook.com/groups/psychodiagnostika/), která slouží pro komunikaci aktuálních informací.

Těšíme se na diskusi s Vámi!
Konferenční tým
PDB2015 [at] fss.muni.cz
psychodiagnostika.fss.muni.cz