Pozvánka na konferenci Kariérové poradenství v měnícím se světě

1. Září 2017 - 18:20 -- Miroslav Šipula
Datum: 
Pátek, 10. Listopad 2017 (Celý den) - Sobota, 11. Listopad 2017 (Celý den)

Katedra psychologie FSS MU se již druhým rokem stala partnerem mezinárodní konference věnované kariérovému poradenství. Letošní ročník, který spolupořádá Centrum Euroguidance s Katedrou andragogiky a personálního řízení FF UK, se koná v Praze ve dnech 10. a 11. 11. 2017. Konference Kariérové poradenství v měnícím se světě má za cíl poukázat nejen na dynamicky se rozvíjející obor kariérového poradenství a trendy v něm, ale také na širší společenské změny, které náš kariérní rozvoj ovlivňují a kladou tak na jednotlivce nové požadavky.

Na konferenci vystoupí např. profesorka Maria Eduarda Duarte, která se věnuje kariérové psychologii (career psychology), docentka Iva Kirovová působící mj. na Katedře psychologie FF UK, mezi jejíž témata patří proměny pojetí kariéry či dovednosti pro řízení kariéry (career management skills), či Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD., která ve své prezentaci představí postmoderní přístupy v kariérovém poradenství. Další příspěvky odráží multidisciplinární východiska kariérového poradenství a věnují se např. úloze kariérového poradenství v období krize či roli poradenství pro dosažení sociální spravedlnosti.

Účast na konferenci je zdarma, zájemci o aktivní účast se mohou hlásit do 15. 9. s příspěvkem věnujícím se některému z těchto témat:

 • Politika kariérového poradenství na národní a mezinárodní úrovni
 • Proměny kariérového poradenství ve společnosti 4.0
 • Souvislosti mezi současnými koncepcemi kariéry a poradenstvím
 • Kariérové poradenství a různé cílové skupiny
 • Kariérové poradenství ve stárnoucím světě
 • Metody kariérového poradenství
 • Career Management Skills, kariérové kompetence
 • Individuální rozvoj a řízení kariéry
 • Kariéra a Life-design
 • Work-life balance
 • Profesionalizace a vzdělávání kariérových poradců

 

Některé z příspěvků, které zazněly na loňském ročníku konference, najdete v monotematickém čísle časopisu Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, Podněty k profesionalizace služeb kariérového poradenství. Více informací o akci je dostupných na webových stránkách www.konferencekp.cz.