Setkání se zástupcem IPVZ Mgr. Pavlem Králem

24. Listopad 2016 - 9:11 -- Miroslav Šipula
Datum: 
Pondělí, 28. Listopad 2016 -
17:00 - 19:00

Zveme vás na setkání se zástupcem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví panem Mgr. Pavlem Králem, vedoucím pracoviště Klinická psychologie-subkatedra, Ústřední lékařsko-psychologické oddělení, ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice, k problematice získání specializované způsobilosti (zařazení, průběh SV, ukončení atestační zkouškou, plánované změny v SV), které proběhne dne

28.11. od 17,00 hod. v učebně č. P22.

Setkání je určené všem magisterským studentům psychologie, účast studentů v profilaci Klinická psychologie a psychoterapie se pokládá za samozřejmou.