Soutěž studentských psychologických prací - harmonogram - čtvrtek 15. 3. 2018

25. Únor 2018 - 17:51 -- Miroslav Šipula
Datum: 
Čtvrtek, 15. Březen 2018 -
13:45 - 18:00

V tomto článku najdete předběžný harmonogram školního kola soutěže studentských psychologických prací a seznam přihlášených soutěžících.

Atrium FSS

Prezentace

15 min

Diskuze

20 min

„Advokát“

3 min

Úvod soutěže - zahájení za účasti všech soutěžících
14.00-14.10

Bc. Edita Chvojková

Child Puppet Lonelinnes Scale: A New Tool for Loneliness Assessment in Young Children

„Recenzent/-ka“: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

„Advokát/-ka“: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

 14.15-14.30

 14.30-14.50

 14.50-14.53

Alexandra Ocásková a kolektiv studentů Bc. studia

Vliv imaginace jídla na následnou konzumaci: čím více na to myslíte, tím méně se pak najíte

 „Recenzent/-ka“: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.  

„Advokát/-ka“: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

 14.55-15.10

 15.10-15.30

 15.30-15.33

Přestávka

5 min

Klára Jonášová a kolektiv studentů Bc. studia

Souvislost mezi primingem stereotypů hudebních žánrů a mentálním výkonem

 „Recenzent/-ka“: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

„Advokát/-ka“: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

 15.40-15.55

 15.55-16.15

 16.15-16.18

Bc. Anna Marie Rosická

Reverse-correlationg mental representations of Romani faces: The role of implicit prejudice

 „Recenzent/-ka“: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

„Advokát/-ka“: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

 16.20-16.35

 16.35-16.55

 16.55-16.58

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů:  cca 17.30-17.45

Kdo je recenzenzent/-ka?

Recenzent/-ka vystupuje v úvodu diskusní části. Na základě svého písemného posudku stručně shrne hlavní pozitiva i negativa textu, vyjádří se k obsahové i formální stránce práce, posoudí přínos práce pro obor psychologie, autorský vklad atd. Následně vstupuje do dialogu se soutěžícím a po vyjasnění případných otázek a výhrad předává slovo porotě.

Kdo je "advokát/-ka"?

Advokát/-ka stojí na straně soutěžící/-ho. Je jeho/jejím „bratrem/sestrou ve zbrani“. Dostává kratší čas (max. 3 min) na konci diskuse, během kterých se snaží na práci vyzdvihnout a ocenit vše, na co by jinak bylo snadné v kritické diskusi a boji argumentů zapomenout. Advokát/-ka chválí a zdůrazňuje silné stránky práce.