Soutěž studentských psychologických prací - harmonogram - čtvrtek 16. 3. 2017

25. Únor 2017 - 12:10 -- Miroslav Šipula
Datum: 
Čtvrtek, 16. Březen 2017 -
14:00 - 19:00

V tomto článku najdete předběžný harmonogram školního kola soutěže studentských psychologických prací 2017 a seznam přihlášených soutěžících.

Atrium FSS - "schody"

Úvod soutěže - zahájení za účasti všech soutěžících
14.00-14.10

Prezentace

15 min

Diskuze

20 min

„Advokát“

3 min

Bc. Renata Hlavová

The Relationship Between Suggestibility and Theory of Mind in Preschool Children

„Recenzent/-ka“: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

„Advokát/-ka“: Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

 14.15-14.30

 14.30-14.50

 14.50-14.53

Bc. David Janků

Vztah leader-následovník jako mediátor vztahu mezi transformačním leadershipem, pracovní spokojeností a závazkem následovníka vůči organizaci

„Recenzent/-ka“: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

„Advokát/-ka“: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

 14.55-15.10

 15.10-15.30

 15.30-15.33

Přestávka

5 min

Bc. Tomáš Kratochvíl

The Influence of Mass Media News on the Attitudes towards People with Mental Difficulties

„Recenzent/-ka“: Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

„Advokát/-ka“: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

 15.40-15.55

 15.55-16.15

 16.15-16.18

Bc. Vojtěch Mýlek

Role motivace v silovém a procesním modelu sebekontroly

„Recenzent/-ka“: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. 

„Advokát/-ka“: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

 16.20-16.35

 16.35-16.55

 16.55-16.58

Přestávka

5 min

Tým studentů Bc. studia (Martin Tancoš, Petr Palíšek, Eliška Váchová, Monika Radimecká, Nikol Kvardová) reprezentuje Martin Tancoš

Přeceňovaná přitažlivost neurovědy: Jak přítomnost neurovědních informací neovlivňuje posuzování věrohodnosti

„Recenzent/-ka“: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

„Advokát/-ka“: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. 

 

17.05-17.20

17.20-17.40

17.40-17.43

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů:  cca 18.30-19.00

 

Kdo je recenzenzent/-ka?

Recenzent/-ka vystupuje v úvodu diskusní části. Na základě svého písemného posudku stručně shrne hlavní pozitiva i negativa textu, vyjádří se k obsahové i formální stránce práce, posoudí přínos práce pro obor psychologie, autorský vklad atd. Následně vstupuje do dialogu se soutěžícím a po vyjasnění případných otázek a výhrad předává slovo porotě.

Kdo je "advokát/-ka"?

Advokát/-ka stojí na straně soutěžící/-ho. Je jeho/jejím „bratrem/sestrou ve zbrani“. Dostává kratší čas (max. 3 min) na konci diskuse, během kterých se snaží na práci vyzdvihnout a ocenit vše, na co by jinak bylo snadné v kritické diskusi a boji argumentů zapomenout. Advokát/-ka chválí a zdůrazňuje silné stránky práce.