Soutěž studentských psychologických prací - přihlášení do pátku 23. 2. 2018

22. Leden 2018 - 12:03 -- Miroslav Šipula
Soutěž studentských psychologických prací 2018
Soutěž studentských psychologických prací 2018
Datum: 
Pátek, 23. Únor 2018 (Celý den)

Vážené studentky, vážení studenti,

Katedra psychologie FSS MU vám po roce opět nabízí možnost zúčastnit se soutěže psychologických prací.

Soutěž je určena pro studenty psychologie, kteří chtějí:

-          vyzkoušet si prezentaci své práce na odborném fóru

-          získat kvalitní zpětnou vazbu ke své práci

-          vyhrát zajímavé ceny

-          získat právo postoupit do mezinárodního kola soutěže

Mezinárodní soutěžní konference "Studentské psychologické dny 2018", jejímž jádrem je soutěž studentských psychologických prací, se tentokrát bude konat na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Reprezentanti katedry psychologie FSS v mezinárodním kole soutěže v minulosti dosáhli více výrazných úspěchů, ať jde o hodnocení „oficiální“ nebo studentskou porotou. Např. v předloňském roce v Prešově získali v Bc. i Mgr. sekci soutěže 1. místaloni v Ostravě dvě první místa v Mgr. sekci.

Do mezinárodního kola soutěže přitom může postoupit ten, kdo uspěje v "kvalifikaci" - tj. školním kole soutěže (max. dvě práce za katedru). Prezentace práce i v tomto kole probíhá v českém nebo slovenském jazyce.

Kromě vlastního soutěžení jde však vždy i o příležitost k setkání se studenty a vyučujícími z jiných škol, (i neformální) výměnu a sdílení zkušeností. A právě tento aspekt zmiňovali někteří vítězové minulých ročníků soutěže jako osobně nejpřínosnější.

Rádi bychom i v tomto roce a tomto semestru navázali na důstojná vystoupení svých reprezentantů na mezinárodním fóru.

Jak vše konkrétně probíhá? 

Kdo se soutěže může zúčastnit:

Soutěž je určena pro studenty bakalářského i magisterského oboru psychologie. Předpokládáme účast těch, kdo připravují nebo obhájili bakalářskou práci nebo připravují magisterskou diplomovou práci, popř. napsali kvalitní seminární práci, kterou by mohli vhodně rozpracovat. Zúčastnit se tedy může každý, kdo má alespoň trochu soutěživého ducha a tuší, že psychologii má co nabídnout nebo uvítá opravdu důkladnou zpětnou vazbu ke svému projektu apod.

Pro někoho může být důležité, že je zde i jedna vnější motivace v podobě finanční odměny:

Ta činí 3000,- Kč pro vítěze, 2000,- Kč za druhé místo a 1000,-Kč za třetí (už) ve školním kole soutěže…

Po dobu konání soutěže byste samozřejmě byli ve výuce omluveni.
 
Formální požadavky pro soutěžní práce ve školním kole zpravidla vycházejí z podmínek mezinárodního kola. Nutné je zejména dodržet maximální rozsah textu. Pokud tedy využijete pro soutěž například svou obhájenou bakalářskou práci, je pravděpodobné, že bude potřeba ji pro účely soutěže zkrátit do logického a smysluplného tvaru. Viz níže

Pro účely soutěže budou soutěžní práce zveřejněny na webu katedry.

A jak se přihlásit? Pro tento účel použijte prosím adresu: psychosoutez(zavináč)gmail.com

Kdykoliv do pátku 23. 2. 2018 (= pátého dne výuky v jarním semestru) pošlete na tuto adresu prosté oznámení, že se soutěže hodláte zúčastnit. Budete námi kontaktováni a domluvíme se na technických podrobnostech o způsobu odevzdání práce. Povšimněte si prosím, že od tohoto data zbývá k odevzdání práce už jen krátká doba. Proto je více než vhodné přihlásit se raději dříve. Každopádně by vážní zájemci měli být v průběhu posledních dvou týdnů před odevzdáním práce připraveni bez prodlení reagovat na naše zprávy a vyžádané podklady. 

Další důležité informace o soutěži a případné změny budou avizovány na stránkách katedry. Sledujte proto v případě zájmu články na toto téma.

Těšíme se na zajímavé práce!


Za katedru psychologie organizátor školního kola soutěže a kontaktní osoba

Miroslav Šipula

 

 

Školní kolo:

termín

akce

do příštího termínu zbývá

Pátek 23. 2. 2018 (= 5. den výuky v jarním semestru)

termín pro přihlášení do soutěže, (prosté oznámení záměru zúčastnit se na adrese psychosoutez [at] gmail.com)

7 dnů

Pátek 2. 3. 2018 
(= 12. den semestru)

termín pro odevzdání soutěžní práce kontaktní osobě (detaily budou upřesněny po přihlášení emailem)

 

čistý text max. 15 normostran + titulní strana, literatura a přílohy v nezbytné míře, v elektronické verzi ve formátu doc/docx a zároveň pdf

13 dnů

Čtvrtek 15. 3. 2018

(= 25. den semestru)

školní kolo soutěže

 


36 dnů 

Mezinárodní kolo:

termín

akce

do příštího termínu zbývá

pátek 20. 4. 2018, 12.00 hod.

termín pro nahlášení počtu a jmen soutěžících + názvu práce:

(zajistí kontaktní osoba na katedře psychologie FSS po dodání podkladů autory prací v přiměřeném předstihu)

27

pátek 20. 4. 2018

 

termín pro zaslání plné verze soutěžních prací – ve vytištěné i elektronické verzi

Z propozic organizátora: "MŠPD 2018 sa majú možnosť zúčastniť študenti 1. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia psychológie so svojimi prácami v rozsahu 10 normostrán (vrátane obrázkov, tabuliek a literatúry. Prílohy sa do uvedeného rozsahu práce nezapočítavajú. (1 normostrana = 1800 znakov). Práca má mať štandardnú štruktúru odborného textu. Usmernenia k formátu príspevkov a prezentácií sú na web stránke KP FiF UK, pozri šablóna práce / príspevku.

Súčasťou práce je abstrakt v rozsahu maximálne 200 slov v českom / slovenskom jazyku a taktiež abstrakt v angličtine.

Šablona příspěvku.

(zaslání zajistí kontaktní osoba na katedře psychologie FSS po dodání podkladů autory prací)

 

27

Bude doplněno po upřesnění organizátora MSPD 2018

 

termín pro nahlášení (jmenovitě) účastníků za katedru a jejich požadavků na ubytování a stravu

(1 porotce, max. 1(-2) studenti za každou kategorii; tým reprezentuje vždy jeden soutěžící) - zajistí kontaktní osoba na katedře psychologie FSS po dodání podkladů autory prací a porotce)

 

bude doplněno po upřesnění organizátora MSPD 2018 

Čtvrtek - pátek
17. - 18. 5. 2018

Katedra psychologie FF UK
Bratislava

 

„Mezinárodní psychologické dny 2018“ – XVII. ročník

Mezinárodní kolo soutěže bude rozděleno na dvě sekce – bakalářskou a magisterskou. V každé sekci budou vyhlášeny vítězné práce.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/veda/svoc/studentske-psychologicke-dni-2018/

 

 

Odkazy: 

Články k loňskému ročníku soutěže, příklady loňských prací:

http://psych.fss.muni.cz/aktuality/vysledky-skolniho-kola-souteze-psychologickych-praci-v-r-2017-s-odkazem-na-fotogalerii

http://psych.fss.muni.cz/aktuality/mspd2017-dve-zlate

 

Stránky k letošnímu mezinárodnímu kolu:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/veda/svoc/studentske-psychologicke-dni-2018/