Termín A pro závěrečné práce

8. Březen 2017 - 13:54 -- Miroslav Šipula
Datum: 
Pátek, 19. Květen 2017 (Celý den)

Do tohoto termínu student/- ka předkládá písemnou žádost o schválení tématu vedoucímu katedry na sekretariátu katedry.