Dies academicus 2016

11. Květen 2016 - 15:08 -- Miroslav Šipula
Ocenění Rektorem MU - 11. 5. 2016
Ocenění Rektorem MU - 11. 5. 2016

V rámci Dies academicus 2016 byl za dlouholetý přínos vědě a pedagogickou činnost oceněn rektorem MU prof. PhDr. Petr Macek, CSc. Za doktorské studenty ve společenskovědní oblasti převzala ocenění kolegyně Mgr. Lenka Dědková.
Pokud jste nemohli být v aule právnické fakultě osobně, máme pro vás fotografie ze slavnostního shromáždění. Oběma oceněným gratulujeme!