Důležité dokumenty

Nadpis Přípona Velikost Zdroj Datum vytvoření
Přeceňovaná přitažlivost neurovědy: Jak přítomnost neurovědních informací neovlivňuje posuzování věrohodnosti - SOUTĚŽNÍ TEXT 2017 pdf 221.02 KB 4.3.2017
Role motivace v silovém a procesním modelu sebekontroly - SOUTĚŽNÍ TEXT 2017 pdf 1.15 MB 4.3.2017
The Influence of Mass Media News on the Attitudes towards People with Mental Difficulties - SOUTĚŽNÍ TEXT 2017 pdf 836.28 KB 4.3.2017
Vztah leader-následovník jako mediátor vztahu mezi transformačním leadershipem, pracovní spokojeností a závazkem následovníka vůči organizaci - SOUTĚZNÍ TEXT 2017 pdf 912.26 KB 4.3.2017
The Relationship Between Suggestibility and Theory of Mind in Preschool Children - SOUTĚŽNÍ TEXT 2017 pdf 449.61 KB 4.3.2017
Výchova dětí do 8 let v rodinách s omezeným přístupem k digitálním technologiím - SOUTĚŽNÍ TEXT 2016 pdf 513.07 KB 5.3.2016
Relationship between selected personality traits and performance under pressure in orienteering - SOUTĚŽNÍ TEXT 2016 pdf 1.62 MB 5.3.2016
Namáhovost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojeností - SOUTĚZNÍ TEXT 2016 pdf 1008.04 KB 4.3.2016
Citová vazba, hierarchie citové vazby, sociální opora po návratu z mise a somatizační tendence českých kombatantů, kteří se zúčastnili zahraniční vojenské mise - SOUTĚŽNÍ TEXT 2016 pdf 470.04 KB 4.3.2016
Soutěžní práce Dominika Žitníková MSPD2015 pdf 909.61 KB 15.5.2015
Soutěžní práce Jakub Kraus MSPD 2015 pdf 434.82 KB 15.5.2015
Sexuální orientace, genderový vývoj a gender-role behavior dětí homosexuálních rodičů: systematická review - SOUTĚŽNÍ TEXT 2015 pdf 527.85 KB 28.2.2015
Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek misinformace - SOUTĚŽNÍ TEXT 2015 pdf 7.39 MB 28.2.2015
Souvislost mezi need for cognition a přesvědčováním založeným na sociální identitě - SOUTĚŽNÍ TEXT 2015 pdf 1.18 MB 27.2.2015
The effect of binaural beats on working memory capacity - SOUTĚŽNÍ TEXT 2015 pdf 453.45 KB 27.2.2015
Do happy people fantasize? Associations among pleasurable fantasizing, subjective well-being and coping styles - SOUTĚŽNÍ TEXT 492.52 KB 1.3.2014
Spiritualita jako zdroj autonomie? Případ vynořující se dospělosti - SOUTĚŽNÍ TEXT 682.52 KB 1.3.2014
Míra rodičovské kontroly školních povinností dítěte na prvním stupni ZŠ jako prediktor vzniku akademické prokrastinace studenta na VŠ - SOUTĚŽNÍ TEXT pdf 1.12 MB 1.3.2014