Důležité dokumenty

Nadpis Extension Size Zdroj Post date
Harmonogram SZZ - BC zkoušky, červen 2018 pdf 81.2 KB 23.5.2018
Harmonogram SZZ - BC obhajoby, červen 2018 pdf 100.73 KB 23.5.2018
Instrukce pro tvorbu rozvrhu pro období PODZIM 2018 pdf 80.44 KB 4.5.2018
Souvislost mezi primingem stereotypů hudebních žánrů a mentálním výkonem - SOUTĚŽNÍ TEXT 2018 pdf 537.38 KB Souvislost mezi primingem stereotypů hudebních žánrů a mentálním výkonem - SOUTĚŽNÍ TEXT 2018 3.3.2018
Reverse-correlationg mental representations of Romani faces - The role of implicit prejudice - SOUTĚŽNÍ TEXT 2018 pdf 646.24 KB 3.3.2018
Child Puppet Lonelinnes Scale: A New Tool for Loneliness Assessment in Young Children - SOUTĚŽNÍ TEXT 2018 pdf 491.68 KB 3.3.2018
Vliv imaginace jídla na následnou konzumaci - SOUTĚŽNÍ TEXT 2018 pdf 254.48 KB 3.3.2018
Okruhy k SZZ - Mgr. Psychologie - platné od 09/2016 (revize 3 - 11 02 2018) zip 2.67 MB 11.2.2018
Formulář pro zadání závěrečné práce platný od PS 2017 docx 30.53 KB 31.10.2017
Přeceňovaná přitažlivost neurovědy: Jak přítomnost neurovědních informací neovlivňuje posuzování věrohodnosti - SOUTĚŽNÍ TEXT 2017 pdf 221.02 KB 4.3.2017
Role motivace v silovém a procesním modelu sebekontroly - SOUTĚŽNÍ TEXT 2017 pdf 1.15 MB 4.3.2017
The Influence of Mass Media News on the Attitudes towards People with Mental Difficulties - SOUTĚŽNÍ TEXT 2017 pdf 836.28 KB 4.3.2017
Vztah leader-následovník jako mediátor vztahu mezi transformačním leadershipem, pracovní spokojeností a závazkem následovníka vůči organizaci - SOUTĚZNÍ TEXT 2017 pdf 912.26 KB 4.3.2017
The Relationship Between Suggestibility and Theory of Mind in Preschool Children - SOUTĚŽNÍ TEXT 2017 pdf 449.61 KB 4.3.2017
Mgr. studium psychologie na FSS MU - popis studijních profilací pdf 575.25 KB 14.11.2016
Mgr. studium psychologie na FSS MU - struktura a zaměření studia pdf 560.12 KB 14.11.2016
Okruhy k SZZ - Bc. Psychologie dvouoborová - platné od 09/2016 zip 2.09 MB 3.10.2016
Okruhy k SZZ - Bc. Psychologie jednooborová - platné od 09/2016 zip 2.11 MB 3.10.2016
Smlouvy Erasmus+ 2016/2017 xls 30 KB 11.5.2016
Výchova dětí do 8 let v rodinách s omezeným přístupem k digitálním technologiím - SOUTĚŽNÍ TEXT 2016 pdf 513.07 KB 5.3.2016
Relationship between selected personality traits and performance under pressure in orienteering - SOUTĚŽNÍ TEXT 2016 pdf 1.62 MB 5.3.2016
Namáhovost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojeností - SOUTĚZNÍ TEXT 2016 pdf 1008.04 KB 4.3.2016
Citová vazba, hierarchie citové vazby, sociální opora po návratu z mise a somatizační tendence českých kombatantů, kteří se zúčastnili zahraniční vojenské mise - SOUTĚŽNÍ TEXT 2016 pdf 470.04 KB 4.3.2016
Směrnice děkana o zásadách schvalování přestupů - platná od r. 2013 pdf 172.64 KB 11.1.2016
Směrnice děkana o povinnosti absolvovat předmět v anglickém jazyce - platná od r. 2014 (= od im. r. 2014/15) pdf 163.28 KB 11.1.2016
Nový plán Mgr. psychologie (platný od im. r. 2015/16) xlsx 16.97 KB 20.10.2015
Praxe a stáže - PSY415 pptx 290.95 KB 20.10.2015
Praxe a stáže - PSY413 ppt 454.5 KB 20.10.2015
Praxe a stáže - PSY412 pptx 285.52 KB 20.10.2015
Praxe a stáže - obecné informace pptx 321.37 KB 20.10.2015
Soutěžní práce Dominika Žitníková MSPD2015 pdf 909.61 KB 15.5.2015
Soutěžní práce Jakub Kraus MSPD 2015 pdf 434.82 KB 15.5.2015
Sexuální orientace, genderový vývoj a gender-role behavior dětí homosexuálních rodičů: systematická review - SOUTĚŽNÍ TEXT 2015 pdf 527.85 KB 28.2.2015
Vznik falešných vzpomínek u dětí školního věku jako důsledek misinformace - SOUTĚŽNÍ TEXT 2015 pdf 7.39 MB 28.2.2015
Souvislost mezi need for cognition a přesvědčováním založeným na sociální identitě - SOUTĚŽNÍ TEXT 2015 pdf 1.18 MB 27.2.2015
The effect of binaural beats on working memory capacity - SOUTĚŽNÍ TEXT 2015 pdf 453.45 KB 27.2.2015
Ph.D. studium - studijní katalog - aktualizace 27 04 14 doc 189.5 KB 27.4.2014
Psychosociální potřeby ve stáří podle koncepce Matějčka a Langmeiera pdf 542.61 KB 18.3.2014
Metaverzum. Sociálna prezencia v plne imerzných virtuálnych prostrediach pdf 672.43 KB 18.3.2014
Souvislost mezi převažujícím typem slovních asociací a preferovanou metodou učení se cizímu jazyku pdf 664.22 KB 18.3.2014
Prežívanie zármutku u matiek po strate dieťaťa pdf 867.01 KB 18.3.2014
Posudzovanie kritického psychologického myslenia študentov psychológie pdf 1.05 MB 18.3.2014
Do Happy People Fantasize? Associations of Pleasurable Fantasizing, Coping Styles and Subjective Well-being pdf 630.15 KB 18.3.2014
Osobnosť a hodnotová orientácia darcov krvi pdf 596.13 KB 18.3.2014
Spracovanie cieľového podnetu pri efektívnom a neefektívnom vizuálnom vyhľadávaní: ERP štúdia pdf 695.48 KB 18.3.2014
Busking, umění či žebrota? Terénní studie zabývající se životem pouličních umělců, tzv. živých soch pdf 2.88 MB 18.3.2014
Spokojnosť žien s partnerom a jej vplyv na prezentáciu partnera na ženských facebookových profilových fotografiách pdf 553.61 KB 18.3.2014
Usuzování o příčinách vlastního jednání pdf 432.88 KB 18.3.2014
Vzťah kvality života a každodenných starostí matiek detí s poruchami autistického spektra pdf 335.48 KB 18.3.2014
Exekutívne funkcie a akademická prokrastinácia pdf 13.96 MB 18.3.2014
Narcismus a sebehodnocení: Dvě tváře narcistní sebe(ne)lásky pdf 1.3 MB 18.3.2014
Empatia rodiča a osamelosť dieťaťa pdf 411.75 KB 18.3.2014
Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia pdf 616.8 KB 18.3.2014
Míra rodičovské kontroly školních povinností dítěte na prvním stupni ZŠ jako prediktor vzniku akademické prokrastinace studenta na VŠ pdf 1.16 MB 18.3.2014
Význam potenciálu a individuality jednotlivca v spoločnosti pdf 946.76 KB 18.3.2014
Hodnotová orientace a dobrovolnictví pdf 791.88 KB 18.3.2014
Verbal overshadowing efekt pdf 984.12 KB 18.3.2014
Manipulácia v reklame: Vplyv falošných informácií na autobiografické spomienky spotrebiteľa pdf 1.15 MB 18.3.2014
Do happy people fantasize? Associations among pleasurable fantasizing, subjective well-being and coping styles - SOUTĚŽNÍ TEXT 492.52 KB 1.3.2014
Spiritualita jako zdroj autonomie? Případ vynořující se dospělosti - SOUTĚŽNÍ TEXT 682.52 KB 1.3.2014
Míra rodičovské kontroly školních povinností dítěte na prvním stupni ZŠ jako prediktor vzniku akademické prokrastinace studenta na VŠ - SOUTĚŽNÍ TEXT pdf 1.12 MB 1.3.2014
Okruhy k SZZ - Mgr. Psychologie - platné od 18/06/14 do 09/2016 pdf 661.13 KB 28.1.2014
Posudek závěrečné práce - vzor pro vedoucího práce a oponenta doc 60.5 KB 4.1.2014
Závěrečná práce - šablona 108 KB 8.10.2013
Pokyny pro psaní závěrečných prací - platné od 08/10/13 571.85 KB 8.10.2013
Pokyny k SZZ doc 37 KB 1.10.2013
Státní závěrečná zkouška - průvodce a užitečné tipy pdf 212.26 KB 8.4.2013
Tematické okruhy závěrečných prací (Bc. + Mgr.) - aktualizace 02/13 pdf 441.22 KB 27.3.2013
Okruhy k SZZ - Psychoterapeutická studia doc 39 KB 25.2.2013
PhD. studium: Informace ke zkouškám z cizích jazyků doc 47 KB 25.2.2013
Mgr. psychologie - doporučený studijní plán pro studenty nastupující v jarním semestru pdf 61.09 KB 25.2.2013
Pravidla pro vyučující katedry (osobní údaje a předměty v ISu) docx 15.31 KB 25.2.2013
Okruhy k SZZ - jednooborová psychologie - platné od 3/2011 do 09/2016 pdf 461.58 KB 25.2.2013
Okruhy k SZZ - dvouoborová psychologie - platné od 3/2011 do 09/2016 pdf 459.98 KB 25.2.2013
Postup zadávání závěrečných prací - manuál platný od jara 2012 pdf 1 MB 24.2.2013
Titulní strana pro všemožné písemné práce docx 28.74 KB 24.2.2013
Mgr. Psychologie - infoleták pro zájemce o studium pdf 223.81 KB 23.2.2013
Bc. Psychologie - infoleták pro zájemce o studium pdf 819.03 KB 23.2.2013