Konference Psychologická diagnostika Brno 2017

25. Září 2017 - 10:00 -- Stanislav Ježek
Obrázek PDB 2017

Leotšní 4. ročník konference Psychologická diagnostika Brno 2017 se koná na Katedře psychologie FSS ve dnech 23. a 24. listopadu 2017. Stejně jako v minulých ročnících se vedle naší Katedry psychologie a Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na pořádání koference podílí také Národní ústav pro vzdělávání a Katedra psychologie FF UP; nově s mezi spolupořadatele zařadila Katedra psychologie PedF MU a Psychologický ústav Akademie vd ČR.

I v rámci tohoto ročníku konference bychom se rádi zaměřili především na aktuální praktické otázky psychodiagnostiky a psychologického testování v české (a slovenské) psychologii. Přivítáme příspěvky předkládající problémy a otázky, které vámi v kontextu psychodiagnostiky a testování rezonují, a to i bez nároku na definitivní odpovědi či řešení. V souladu s tímto zaměřením chceme diskutovat implementaci a začlenění prvků, které jsou již nějakou dobu známé, ale v naší psychodiagnostické praxi a teorii nepříliš zaběhnuté. Přivítáme příspěvky představující nové tuzemské diagnostické postupy, aplikace, metody a testy. V rámci řešených témat nechceme zapomenout ani na osoby, které s těmito nástroji pracují, tedy psychology a další odborníky - jejich vzdělání, kvalifikaci či supervizi. Kromě nich se chceme bavit o tvůrcích testů, klientech a především o vzájemné interakci všech těchto skupin.

Pro více informací, přihlašování příspěvků a přihlašování na konferenci sledujte webové stránky konference http://psychodiagnostika.fss.muni.cz , nebo také Facebookovou stránku konference https://www.facebook.com/groups/psychodiagnostika/