Kvalita vzdělávání na Masarykově univerzitě, 2. ročník konference

21. Říjen 2014 - 7:40 -- Lenka Bloudíčková
Datum: 
Středa, 5. Listopad 2014 (Celý den)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

z pověření prorektora pro akademické záležitosti prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc., si  Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat k účasti na 2. ročníku konference Kvalita vzdělávání na Masarykově univerzitě.

Konference je jednodenní a uskuteční se dne 5. listopadu 2014 v aule Právnické fakulty od 9.00 do 15.00 hod. Všechny zájemce prosíme z organizačních důvodů o registraci na webových stránkách Odboru pro akademické záležitosti RMU, který konferenci zajišťuje. Pro účastníky bude po celou dobu trvání konference připraveno občerstvení (včetně oběda).

Konference bude zahájena slavnostním vyhlášením vítězů soutěže o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy, jejíž udílení jste v tomto roce výrazně ovlivnili. Tito excelentní pedagogové se následně podělí s účastníky konference o zkušenosti ze své úspěšné pedagogické praxe. 

Věříme, že Vaše přítomnost bude pro oceněné(ho) vyjádřením podpory a úcty a podtrhne tak tento slavnostní okamžik.

Děkuji předem za Vaši účast.

 

Zbyněk Vybíral