Stárnutí 2014, Praha, 24.-25. 10. 2014 - Mezioborová studentská vědecká konference

26. Březen 2014 - 17:12 -- Miroslav Šipula

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.

Konference Stárnutí 2014 je určena pro výměnu poznatků převážně postgraduálních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti.

Cíle:

získat co nejširší přehled o činnosti českých i slovenských vědců v této problematice;
navázání kontaktů a spolupráce, možnost budování mezioborových týmů;
dosažení vyšší konkurenceschopnosti při výzkumné činnosti;
registrace sborníku příspěvků do databáze Thomson Reuters (obor gerontologie).

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Čestná předsedkyně vědeckého výboru
další info: http://www.konferencestarnuti.cz/