Ph.D. studium

Vše o doktorském studiu na Katedře psychologie FSS MU podle osnovy:

Zaměření, charakteristika oboru a cílů studia

Cíle studia

Profil a uplatnění absolventa

Podmínky přijímacího řízení

Tematické okruhy pro doktorské studium

Požadavky kladené na studenty v průběhu studia

Katalog předmětů

Podmínky pro úspěšné ukončení studia

Personální garance studijního programu

Modelový studijní plán doktorského studia psychologie

najdete v tomto dokumentu.