Zaznamenal/-a jste nový postup zadávání závěrečných prací?