".RS_VWERR1."

\n"; exit(); endif; // znamkovani/hodnoceni clanku function Znamkuj($id_clanek = "",$znamka = 0) { // bezpecnostni korekce $id_clanek=addslashes($id_clanek); $znamka=addslashes($znamka); // inic. $hlasuj=1; // true if (isset($_COOKIE["znamkovani"])): // kdyz kontrolni cookie existuje $vstup=base64_decode($_COOKIE["znamkovani"]); $zakazna=explode(":",$vstup); $pocet_zak=count($zakazna); for ($pom=0;$pom<$pocet_zak;$pom++): if ($zakazna[$pom]==$id_clanek): $hlasuj=0; // false break; endif; endfor; if ($hlasuj==1): $str_cookie=base64_encode($vstup.":".$id_clanek); setcookie("znamkovani",$str_cookie,time()+315360000); // odeslani cookie endif; else: // kdyz kontrolni cookie neexistuje $str_cookie=base64_encode($id_clanek); setcookie("znamkovani",$str_cookie,time()+315360000); // odeslani cookie endif; if ($hlasuj==1): if ($znamka>0&&$znamka<6): // test na plastnost znamky: 1 - 5 @mysql_query("update ".$GLOBALS["rspredpona"]."clanky set hodnoceni=hodnoceni+".$znamka.", mn_hodnoceni=mn_hodnoceni+1 where link='".$id_clanek."'",$GLOBALS["dbspojeni"]); endif; endif; } include("trclanek.php"); $clanek = new CClanek(); $error=$clanek->NactiClanek($GLOBALS["cisloclanku"]); if ($error==1): // navyseni pocitadla pristupu u zobrazeneho clanku mysql_query("update ".$GLOBALS["rspredpona"]."clanky set visit=(visit+1) where link='".addslashes($GLOBALS["cisloclanku"])."'",$GLOBALS["dbspojeni"]); // hodnoceni clanku if (isset($GLOBALS["hlasovani"])): Znamkuj($GLOBALS["cisloclanku"],$GLOBALS["hlasovani"]); endif; if ($clanek->Ukaz("sablona")==""): // chybova hlaska echo "

Chyba při zobrazování článku číslo ".(int)$GLOBALS["cisloclanku"]."! Systém nemůže nalézt odpovídající šablonu!

\n"; else: $vzhledwebu->UlozPro("title",$clanek->Ukaz("titulek")); // tvorba stranky $vzhledwebu->Generuj(); $rs_typ_clanku="cely"; // urceni pozadovane varianty sablony include_once($clanek->Ukaz("sablona")); // vlozeni sablony $vzhledwebu->Generuj(); endif; else: // chybova hlaska echo "

Chyba! Článek číslo ".(int)$GLOBALS["cisloclanku"]." neexistuje!

\n"; endif; ?>