"; }else{ echo ""; } ?>
.gif style="margin:0px;" id="headlogo">
" >   Vývěska   O katedře   Lidé   Věda   Studium   Přijímací řízení   Časopis Psychoterapie
Projekty:
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny (externí odkaz)
Výzkum psychoterapeutických výcviků a integrace (externí odkaz)
Pracovní skupina pro romskou rodinu a dítě (ukončený projekt)
Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny (ukončený projekt)
Stránky nejsou nadále udržovány aktuální - zejména některé odkazy na externí zdroje již nemusí být platné.
 

Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny vzniklo v roce 1997 pod názvem "Laboratoř pro výzkum dětí a mládeže". V současné době je součástí výzkumného záměru FSS MU - Děti, mládež a rodina v transformaci . V rámci grantu MŠMT vyvíjí výzkumnou činnost zaměřenou na změny ve vývoji dětí, mládeže a rodiny po roce 1989.

V rámci Centra působí dvě výzkumné skupiny. 


Informace o Centru:
Výzkumná zpráva za rok 1998
Kontakt
webmaster