"; }else{ echo ""; } ?>
.gif style="margin:0px;" id="headlogo">
" >   Hlavní stránka   Vývěska   O katedře   Lidé   Věda   Studium   Přijímací řízení   Fórum  
Projekty:
Projekt MŠMT ČR 142300002, Děti, mládež a rodina v transformaci
Metody komunikace při urbanistickém rozvoji města
Pracovní skupina pro romskou rodinu a dítě
Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny
 
Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny vzniklo v roce 1997. V současné době je součástí výzkumného záměru FSS MU - Děti, mládež a rodina v transformaci. V rámci grantu MŠMT vyvíjí výzkumnou činnost zaměřenou na změny ve vývoji dětí, mldeže a rodiny po roce 1989.

V rámci Centra působí dvě výzkumné skupiny. První se v současné době zaměřuje na longitudinální zkoumání dětí od narození do mladšího školního věku (pracovní označení LONG 1), druhá pracovní skupina se orientuje na děti staršího školníhověku a adolescenty ( LONG 2 ). 

Projekt Long 1

Tento výzkum je založenna intenzivním dlouhodobém sledování dětí, počínaje obdobím mladšího školního věku. Původní záměr založit zcela nově takový longitudinální výzkum byl korigován po jednání s Výzkumným ústavem zdraví dítěte (VÚZD) v Brně, odd. preventivní a sociální pediatrie.

VÚZD se již devátým rokem podílí na mezinárodním výzkumném projektu ELSPAC (Evropský longitudinální výzkum těhotenství a dětství) koordinovaném z Bristolu. Společné jednání vyvrcholilo dohodou o vzájemné spolupráci. Jejím jádrem je možnost zpracovat psychologická, zdravotní a sociální data o více jak 3.000 dětech z brněnského a znojemského regionu a závazek, že od r. 1998 se budou pracovníci Centra podílet na intenzívním psychologickém výzkumu intelektu a osobnosti dětí. Intenzívní výzkum znamená individuální vyšetřování v celkovém časovém rozsahu cca 2 hod.

Díky dohodě budou k dispozici data o zdravotních, výživových a sociálních charakteristikácha podmínkách života dětí, počínaje těhotenstvím matky až do současnosti (tj. do věku osmi let), kterájsou již shromážděna podle jednotné metodiky vytvořené bristolským týmem.Tato skutečnost umožní vytvářet nejen deskriptivní poznatky, ale hledati vzájemné vztahy a souvislosti mezi tělesným, zdravotním osobnostním a sociálním.

Protože tento základní longitudinální výzkum byl v rámci činnosti Centra plánován, je díky dohodě zajištěna jeho realizace přinejmenším do dokončení povinné školní docházky sledovaných dětí. V koncepci výzkumu se počítá s prodloužením doby výzkumu až do dosažení plnoletosti základní zkoumané skupiny.

Výzkumný záměr Centra počítá i s pořízením psychologického portrétu dětí vstupujících do školy, proto bude v průběhu roku 1999 a 2000 sledována jednorázově i dostatečně statisticky reprezentativní skupina dětí zahajujících povinnou školní docházku.
 
1998: V průběhu měsíců července až listopadu probíhá kódování dat a statistická analýza údajů LONG-1 (zahrnující těhotenství, porod a vývoj dětí od narození do 18 měsíců).
1999: V současné době probíhá individuální psychologiké vyšetřování dětí a zpracování výsledků.
 


Kontakt:
mgr.E. Sejrková
mgr.E. Pavlíková

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Gorkého 7 
602 00 BRNO 

telefon: 05-416 15 135

email:
elen@fss.muni.cz
epavliko@fss.muni.cz

Kde nás najdete - plánek

webmaster