"; }else{ echo ""; } ?>
.gif style="margin:0px;" id="headlogo">
" >   Vývěska   O katedře   Lidé   Věda   Studium   Přijímací řízení   Časopis Psychoterapie
Projekty:
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny (externí odkaz)
Výzkum psychoterapeutických výcviků a integrace (externí odkaz)
Pracovní skupina pro romskou rodinu a dítě (ukončený projekt)
Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny (ukončený projekt)
Stránky nejsou nadále udržovány aktuální - zejména některé odkazy na externí zdroje již nemusí být platné.
 

Pracovní skupina pro romskou rodinu a dítě vznikla v roce 1998. V současné době je součástí výzkumného záměru FSS MU - Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR. V rámci grantu British Know How Fund vyvíjí výzkumnou činnost zaměřenou na děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.


Konference "Minority v pluralitní společnosti na přelomu tisíciletí", Brno, 1.-3.9.2000

Lidé
Projekt
Odkazy na internetu
Kontakt

Poděkování:
British Human Rights Fund (British Embassy Prague)

webmaster