Přijímací řízení

Informační web FSS MU pro zájemce o studium s detailními informacemi o jednotlivých oborech: http://www.chcinafss.cz


Přijímací zkoušky do bakalářského studia psychologie jsou písemné. Doporučujeme dotazy směřovat na firmu SCIO (která pro nás připravuje přijímací testy do bakalářského studia), resp. na stránky společnosti www.scio.cz.

Podrobnější informace o bakalářském studiu Psychologie a přijímacím řízení s možností podat přihlášku.


Navazující magisterské studium psychologie je určeno výhradně absolventům řádně akreditovaných bakalářských studijních programů psychologie.

Strukturu a zaměření navazujícího magisterského studia psychologie popisuje tento dokument

Popis jednotlivých studijních profilací, náplně studia, možností uplatnění absolventů a podoby praxí najdete v tomto dokumentu.

Podrobnější informace o magisterském studiu Psychologie a přijímacím řízení s možností podat přihlášku.


Informace k přijímací zkoušce do magisterského oboru Psychoterapeutická studia najdete v tomto dokumentu.

Pozn: Obor Psychoterapeutická studia již nebude v následujících letech otevírán. Poslední přijímací řízení na tento obor proběhlo v podzimním semestru 2014.


Přijímací zkouška do doktorského postgraduálního studia je ústní. Komise v diskusi s uchazečem posuzuje jeho odbornou způsobilost pro vědeckou přípravu, diskutuje jeho odborné zaměření a jeho představy o projektu, který by ústil v disertační práci. Podrobnosti o doktorském studiu jsou k dispozici na této stránce.