Přijímací řízení

Informační web FSS MU pro zájemce o studium s detailními informacemi o jednotlivých oborech: http://www.chcinafss.cz


Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou písemné. Doporučujeme dotazy směřovat na firmu SCIO (která pro nás připravuje přijímací testy do bakalářského studia), resp. na stránky společnosti www.scio.cz.


Navazující magisterské studium je určeno výhradně absolventům řádně akreditovaných bakalářských studijních programů psychologie.

Strukturu a zaměření navazujícího magisterského studia psychologie popisuje tento dokument

Popis jednotlivých studijních profilací, náplně studia, možností uplatnění absolventů a podoby praxí najdete v tomto dokumentu.

Informace k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského oboru Psychologie najdete na této stránce.


Informace k přijímací zkoušce do magisterského oboru Psychoterapeutická studia najdete v tomto dokumentu.

Pozn: Obor Psychoterapeutická studia již nebude v následujících letech otevírán. Poslední přijímací řízení na tento obor proběhlo v podzimním semestru 2014.


Přijímací zkouška do doktorského postgraduálního studia je ústní. Komise v diskusi s uchazečem posuzuje jeho odbornou způsobilost pro vědeckou přípravu, diskutuje jeho odborné zaměření a jeho představy o projektu, který by ústil v disertační práci. Podrobnosti o doktorském studiu jsou k dispozici na této stránce.