Pro veřejnost

Snažíme se propojovat akademickou sféru a praxi a pomáhat v přenášení poznatků z výzkumu do organizací. Ve spolupráci s našimi studenty jsme proto vytvořili Encyklopedii psychologie práce, která je zdarma dostupná všem zájemcům. Naleznete v ní více než stovku hesel, která se zabývají nejčastějšími tématy z pohledu psychologie práce.

Ve spolupráci se studenty se zaměřujeme také na v praxi rozšířené mýty, které vedou k chybným rozhodnutím, neefektivnímu vynakládaní prostředků, nevhodně nastaveným procesům nebo k nespokojenosti pracovníků v organizacích. Vysvětlujeme, co je na mýtech pravda a co a proč je omyl.

Články