Psychologie práce

Vítejte na webu psychologie práce katedry psychologie FSS MU. Psychologie práce je jednou z aplikovaných psychologických disciplín, které se na katedře psychologie věnujeme ve výuce i výzkumu.

Současní i budoucí studenti na tomto webu najdou informace o tom, jak vypadá výuka psychologie práce na bakalářském i magisterském studiu, jak vypadá praxe v organizacích, která je v průběhu studia čeká, jak se mohou podílet na výzkumu v oblasti psychologie práce v rámci svých závěrečných bakalářských a magisterských prací a jak se mohou po skončení studia v rámci psychologie práce uplatnit v praxi (sekce Pro studenty).

Naši absolventi, psychologové práce, personalisté či manažeři z organizací na webu najdou Encyklopedii psychologie práce, která vysvětluje více než stovku odborných pojmů z oblasti psychologie práce. Dále naleznou seznam rozšířených mýtů z oblastí souvisejících s psychologií práce a texty opírající se o výzkumy, které tyto mýty uvádějí na pravou míru. Zájemci o spolupráci (výzkum, praxe studentů, projekty) se mohou na webu seznámit s možnostmi spolupráce, které nabízíme (sekce Pro veřejnost).

Všem návštěvníkům webu představujeme náš tým a výzkumné projekty, na kterých pracujeme (sekce Náš tým).

Články