Psychologie práce

7. Říjen 2014 - 21:37 -- Katedra psychologie

Psychologie práce je aplikovanou psychologickou disciplínou. Vychází z poznatků ze sociální, obecné, vývojové psychologie i psychologie osobnosti a využívá je v kontextu lidské práce a v kontextu organizací. Pro psychologii práce se používají také odlišné názvy jako „průmyslová a organizační psychologie“ (Industrial and organizational psychology, v USA) či „psychologie práce a organizace“ (Work and organizational psychology, v Evropě). I samotný výraz psychologie práce má dva užívané překlady do angličtiny (ve Velké Británii Occupational psychology, jinde ve světě Work psychology). Ať tuto psychologickou disciplínu nazveme jakkoliv, jejím cílem je vždy zajištění efektivity jednotlivce, skupin a celých organizací a zvýšení spokojenosti lidí, kteří v organizacích pracují i těch, kterým organizace poskytuje služby.

Klíčovými tématy psychologie práce jsou výběr pracovníků, hodnocení výkonu pracovníků, motivace pracovníků a motivační systémy v organizacích, rozvoj zaměstnanců, tvorba a rozvoj pracovních týmů, leadership, řízení kariéry, organizační kultura, vztahy na pracovišti, řešení konfliktů na pracovišti a zvládání stresu při práci. V řadě témat se psychologie práce potkává s nepsychologickými obory, jako jsou management, marketing, andragogika, řízení lidských zdrojů nebo sociologie.

Psycholog působící v oblasti psychologie práce pracuje většinou s psychicky zdravými lidmi. To ale neznamená, že by jim nemohl pomoci. Jeho práce má dopad na spokojenost pracovníků, míru jejich stresu, na vztahy na pracovištích nebo na to, zda lidé dělají práci, na kterou se hodí či zda jim jejich práce dává smysl. Tím, že se psycholog v organizacích často zabývá nastavením systémů (systém rozvoje, motivační systém, systém hodnocení) nebo pracuje s manažery a celými týmy, má jeho práce dopad na desítky, stovky a někdy i tisíce lidí.