Granty

Grantové projekty aktuálně řešené

MUNI/A/1024/2016 Změna v psychoterapii: intenzivní případové studie (2017)

Grantové projekty řešené v minulosti

MUNI/A/1007/2015 Intenzivní výzkum psychoterapeutického procesu (2016)

GAP407/11/0141 Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii (2011-2015)

MUNI/A/1160/2014 Vývoj psychoterapeutů a výzkum terapeutického procesu (2015)

MUNI/A/0828/2013 Osobní terapeutický přístup: struktura a vývoj (2014)

MUNI/A/0810/2012 Vývoj osobního terapeutického přístupu u začínajících terapeutů (2013)

MUNI/A/0904/2010 Integrace v psychoterapii: výcvik a praxe (2011)

MUNI/A/1018/2009 Analýza východisek výcviku integrace v psychoterapii (2010)