Nástroje

Na této stránce najdete odkazy na výzkumné nástroje, jejichž překlady a standardizací se zabýváme, nebo které používáme ve svých studiích.

Zjišťování efektu psychoterapie a poradenství

Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM): 34-položkový dotazník vytvořený Ch. Evansem a M. Barkhamem, určený pro měření efektu psychoterapeutických a poradenských intervencí. Má také několik kratších variant (CORE-SF, CORE-10 a CORE-5), variantu pro neklinickou populaci (CORE-GP) a pro děti a dospívající (YP-CORE). Českou verzi dotazníku je možné získat zde. Dotazník je možné používat bezplatně.

Outcome Rating Scale (ORS): Ultrakrátký dotazník určený k monitorování efektu psychoterapie. Jeho autory jsou S.D. Miller a B. Duncan. Jeho výhodou je snadná aplikace a integrovatelnost do terapeutického procesu. Českou verzi je možné získat na stránkách institutu Dalet. Pro jednotlivce je jeho využívání bezplatné.

Client Change Interview (CCI): Jedná se o protokol pro polostrukturovaný rozhovor zaměřený na prozkoumání terapeutické změny z pohledu klienta. Obvyklá délka trvání rozhovoru je 45-60 minut. Pod tímto odkazem můžete najít český překlad poslední verze protokolu podle Elliotta a Rodgerse (2008).

Měření terapeutické aliance

Session Rating Scale (SRS): Ultrakrátký dotazník zaměřený na posuzování kvality terapeutické aliance.  Jeho autory jsou S.D. Miller a B. Duncan. Je vhodné jej používat společně s dotazníkem ORS. Českou verzi je možné získat na stránkách institutu Dalet. Pro jednotlivce je jeho využívání bezplatné.

Working Alliance Inventory – Short Revised (WAI-SR): 12-položkový dotazník určený k měření kvality terapeutické aliance, vyvinutý A. Horvathem (autory zkrácené verze jsou Hatcher a Gillaspy). Zájemci o tento dotazník nás mohou kontaktovat.