Diplomové práce

V rámci studijního programu psychologie vznikla a vzniká řada výzkumných prací. Některé z nich se později dočkají vydání v podobě odborného článku či kapitoly v knize (např. Zítko a Roubal, 2012; Krajčová a Řiháček, 2013; Čevelíček a Vybíral, 2013; Bolek a Roubal, 2014; Řiháček, Kahancová, Jennings, Roubal a Vybíral, 2016).

Pracovníci Centra jsou školiteli studentů na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni a podporují studenty jak v zapojení do hlavních linií našeho výzkumu, tak i ve formulaci vlastních témat a otázek. V současné době nabízíme k řešení mj. následující témata:

Prožitková změna v psychoterapii

Na toto téma bude vypsána žádost o grant pro specifický výzkum od roku ledna 2017. Centrum pro výzkum psychoterapie nabízí doktorskému studentovi zajištěný zdroj dat a výzkumnou podporu při jejich zpracování. Kontaktní osoba je MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (jan.roubal.cz@gmail.com)

Metoda: Kvalitativní zjišťování terapeutické změny s následnou kvantifikací s pomocí metody CHAP (“Measurement of Change after Psychotherapy”). Metodu vytvořil prof. Rolf Sandell z Lund University ve Švédsku. hodností prožitkovou změnu z pohledu transformace a změny konfigurace. Klade otázku: ”Jak moc a a jakým způsobem se pacient cítí odlišně oproti době před psychoterapií, vědomě i nevědomě? K jak hluboké, radikální a zásadní změně došlo?” Změna se hodnotí v těchto aspektech: výskyt a tolerování symptomu; adaptivní kapacita; osobní vhled; základní konflikt; mimoterapeutické faktory.

Zdroj dat: S Psychosomatickou klinikou v Praze je domluveno získávání dat od pacientů. Kontaktní osobou je MUDr. David Holub.

Zapojení doktorského studenta: Doktorský student by se s podporou Centra pro výzkum psychoterapie vyškolil v hodnocení protokolů CHAP (autor metody Rolf Sandell je k dispozici jako konzultant). Student by provedl by překlad metody CHAP do češtiny a analyzoval by data od pacientů z Psychosomatické kliniky.

Výstup: Publikace doktorského studenta společně s výzkumným týmem Centra pro výzkum psychoterapie FSS MU a Psychosomatické kliniky v Praze.

Výzkumný tým: J. Roubal (jan.roubal.cz@gmail.com), T. Řiháček, Z. Vybíral, R. Hytych, D. Holub

Drop-out v psychoterapii

(Z. Vybíral)

Terapeutova selhání a chyby, neetické chování psychoterapeuta

(Z. Vybíral)

Drop-out v psychoterapeutických výcvicích

(Z. Vybíral)