Psychoterapeutické metody v praxi

Přestože psychoterapie má v naši zemi dlouhou tradici a psychoterapeutické metody jsou uplatňovány v řade různých kontextů, doposud chyběla snaha toto pole výzkumně zmapovat. Náš průzkum je prvním pokusem tuto mezeru vyplnit. V březnu 2016 jsme spustili internetový dotazník, který mapuje vybrané aspekty psychoterapeutické praxe, vzdělání a využívání konkrétních prvků různých psychoterapeutických přístupů. V kontextu tohoto průzkumu chápeme psychoterapii jako konkrétní činnost či soubor metod (nikoli nutně jako profesní identitu). Usilujeme o to zjistit, jak jsou psychoterapeutické metody používány v praxi psychoterapeutů, poradců a dalších odborníků, a to napříč různými rezorty a kontexty.

Sběr dat byl již ukončen a výsledky průzkumu budou postupně publikovány. V případě zájmu nás můžete kontaktovat.

Z výsledků průzkumu byly zatím publikovány tyto studie:

Řiháček, T., & Roubal, J. (2017). The proportion of integrationists among Czech psychotherapists and counselors: A comparison of multiple criteria. Journal of Psychotherapy Integration [online].