Publikace

2017

Bachroníková, M., & Řiháček, T. (2017). Skúsenosť ľudí s nešpecifickými črevnými zápalmi. Psychosom, 14(2), 99-110.

Maruniaková, L., Řiháček, T., & Roubal, J. (2017). How beginning counselors learn: The interaction of personal and professional experiences in counselors with an experiential orientation. Counselling Psychology Quarterly, 30(1), 48-66.

Roubal, J., Francesetti, G., & Gecele, M. Aesthetic diagnosis in Gestalt therapy. Behavioral Sciences, 7(4).

Roubal, J., & Kostínková, J. (2017). Forming an integrative training program. The Integrative Therapist, 3(1), 20-22.

Řiháček, T. (2017). Medicínský model a psychoterapie. Psychoterapie, 11(3), 190-203.

Řiháček, T., Pavlenko, P., & Franke, H. (2017). Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Shrnutí metaanalýz a přehledových studií. Československá psychologie, 61(4), 350-362.

Řiháček, T., & Roubal, J. (2017). Personal Therapeutic Approach: Concept and implications. Journal of Psychotherapy Integration, 27(4), 548-560.

Řiháček, T., & Roubal, J. (2017). The proportion of integrationists among Czech psychotherapists and counselors: A comparison of multiple criteria. Journal of Psychotherapy Integration, 27(1), 13-22.

Smejkalová, T., & Řiháček, T. (2017). O čem klienti hovoří s terapeuty ve svých představách. Psychoterapie, 11(1), 29-41.

Vybíral, Z. (2017). Psychoterapeuti chybují I: Historický přehled. Psychoterapie, 11(3), 178-189.

2016

Kahancová, M., Jennings, L., & Řiháček, T. (2016). Na pleciach obrov: čo sa dozvedáme zo štúdií o expertoch v psychoterapii. Psychoterapie, 10(2), 115-125.

Motalová, K., & Řiháček, T. (2016). Religiosity gap reversed: How religious counsellors’ belief system presents when working with clients in a non-religious environment. British Journal of Guidance and Counselling [online].

Plchová, R., Hytych, R., Řiháček, T., Roubal, J., & Vybíral, Z. (2016). How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration. British Journal of Guidance & Counselling [online].

Roubal, J. (2016). V depresi společně: klinické implikace kvalitativního výzkumu prožívání terapeutů s depresivním klientem. Psychoterapie, 10(3), 196-210.

Roubal, J. (2016). Vliv pacientovy deprese na psychoterapeuta: Klinická zkušenost, teorie a výzkum. Psychiatrie, 20(4), 74-78.

Roubal, J., & Řiháček, T. (2016). An adventure in grounded theory method: Discovering a pattern in the flow of a therapy process. In J. Roubal, P. Brownell, G. Francesetti, J. Melnick & J. Zeleskov-Djoric (Eds.), Towards a research tradition in gestalt therapy (pp. 100-123). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Roubal, J., & Řiháček, T. (2016). Therapists’ in-session experiences with depressive clients: A grounded theory. Psychotherapy Research, 26(2), 206-219.

Roubal, J., Brownell, P., Francesetti, G., Melnick, J., & Zeleskov-Djoric., J. (Eds.). (2016). Towards a research tradition in gestalt therapy. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Roubal, J., Francesetti, G., Brownell, P., Melnick, J., & Zeleskov_Djoric, J. (2016). Bridging practice and research in Gestalt therapy. In J. Roubal, P. Brownell, G. Francesetti, J. Melnick & J. Zeleskov-Djoric (Eds.), Towards a research tradition in gestalt therapy (pp. 10-25). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Řiháček, T., & Danelová, E. (2016). The journey of an integrationist: A grounded theory analysis. Psychotherapy, 53(1), 78-89.

Řiháček, T., Kahancová, M., Jennings, L., Roubal, J., & Vybíral, Z. (2016). Czech master therapists. In L. Jennings & T. M. Skovholt (Eds.), Expertise in counseling and psychotherapy: Master therapist studies from around the world (pp. 19-52). New York, NY: Oxford University Press.

Řiháček, T., & Juhová, D. (2016). Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství. Testforum, 7, 1-13. (download)

Řiháček, T., & Zatloukal, L. (2016). Možnosti obohacení výcvikové praxe pomocí výzkumu. Psychoterapie, 10(2), 140-150.

Sedláková, H., & Řiháček, T. (2016). The incorporation of a spiritual emergency experience into a client’s worldview: A grounded theory. Journal of Humanistic Psychology [online].

Smetanová, D., & Řiháček, T. (2016). Zkušenost párových terapeutů s přitažlivostí ke klientům. Psychoterapie, 10(3), 211-223.

Vybíral, Z. (2016). Jak se stát dobrým psychoterapeutem. Praha: Portál.

2015

Kostínková, J. (2015). Integrace v psychoterapii a výcviky: česká zkušenost. In M. Friedlová & M. Lečbych (Eds.), Společný prostor/ Common space 2015: sborník příspěvků (s. 17-27). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kostínková, J., & Roubal, J. (2015). Training in psychotherapy integration: Formation of the training conception. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, 8, 5-31.

Roubal, J. (2015). Depressing together: Therapist’s experience in a therapy situation with a depressed client. In G. Francesetti (Ed.), Absence is the bridge between us (pp. 205-224). Intituto di Gestalt HCC.

Roubal, J. (2015). Jak je možné učit integraci v psychoterapii. In M. Fiedlová, M. Lečbych (Eds.), Společný prostor/Common space 2015: sborník příspěvků (s. 45-58). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Roubal, J., & Řiháček, T. (2015). Expérience de thérapeute en situation thérapeutique vec un client déprimé. Cahiers de Gestalt-thérapie, 35, 111-123.

Roubal, J., & Řiháček, T. (2015). I vissuti del terapeuta con i pazienti depressi. Quaderni di Gestalt, 28(1), 99-110.

Řiháček, T., & Danelová, E. (2015). How therapists change: What motivates therapists towards integration. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, 8, 5-31.

Vybíral, Z. (2015). Online psychoterapie. In A. Lásková, & L. Ptáček (Eds.), Internetové poradenství v praxi: Svět bez hranic? Sborník příspěvků z IV. mezinárodní konference věnované problematice internetového poradenství (s. 9–14).

Wurmová, N., & Hytych, R. (2015). Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka. Psychoterapie, 9(3), 186-197.

2014

Bolek, T., & Roubal, J. (2014). Intuice: teoretický rámec a kvalitativní výzkum využívání intuice v práci gestalt terapeutů. Psychoterapie, 8(1), 23-32.

Čevelíček, M., Roubal, J., & Hytych, R. (2014). Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie, 8(1), 44-54.

Řiháček, T. (2014). Poradenství vs. psychoterapie? Psychoterapie, 8(1), 13-22.

Vybíral Z. (2014). Psychotherapy. In T. Teo (Ed.), Encyclopedia of critical psychology (s. 1591-1597). New York,  NY: Springer.

2013

Čevelíček, M., Hytych, R., & Roubal, J. (2013). Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Československá psychologie, 57(5), 447-460.

Čevelíček, M., & Vybíral, Z. (2013). Vliv „neuvědomovaných komponent“ na psychoterapeutický proces z pohledu studentů psychologie. Psychoterapie, 7(1), 41-52.

Francesetti, G., Gecele, M., & Roubal, J. (2013). Gestalt therapy in clinical practice: From psychopathology to the aesthetics of contact. Milano: FrancoAngeli.

Hytych, R., & Čevelíček, M. (2013). Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 20(4), 59-60.

Krajčová, J., & Řiháček, T. (2013). Kdy a jak může sebeodhalení terapeuta pomoci? Psychoterapie, 7(3-4), 209-219.

Řiháček T., & Danelová E. (2013). Proč se terapeuti stávají integrativními? Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 20(4), 33-34.

Vybíral, Z. (2013). K současnému postavení psychoterapie ve světě. Psychoterapie, 7, 115–122.

2012

Foltová, L., & Hytych, R. (2012). Hra „Na pošťáka“ jako příklad terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími. Psychoterapie, 6(3-4), 192-201.

Řiháček, T., Danelová, E., & Čermák, I. (2012). Psychotherapist development: Integration as a way to autonomy. Psychotherapy Research, 22(5), 556-569.

Řiháček, T., & Koutná Kostínková, J. (2012). Integrace v českých psychoterapeutických výcvicích. Psychoterapie, 6(3-4), 162-174.

Řiháček, T., & Zatloukal, L. (2012). Asimilativní přístup k integraci v psychoterapii. Psychoterapie, 6(1), 17-26.

Vybíral, Z., & Vondráčková, P. (2012). Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie? Československá psychologie, 56(6), 545-557.

Zítko, M., & Roubal, J. (2012). Pojetí integrace v psychoterapii u psychoanalytiků. Psychoterapie, 6(1), 42-51.

2011

Hytych, R. (2011). Specifika psychoterapie u dětí a dospívajících s poruchami chování. Prevence, 8(3), 12-13.

Řiháček, T., & Koutná Kostínková, J. (2011). Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty II: vybrané modely výcviků v zahraniční literatuře. Psychoterapie, 5(2), 71-79.

2010

Řiháček, T., Kostínková, J., & Roubal, J. (2010). Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty I: základní otázky a problémy. Psychoterapie, 4(3-4), 160-169.