Harmonogramy a rozvrhy

Porady katedry


Termíny vztahující se k ukončení studia

 • Přihlášení k SZZ v IS MU

  Do 30. 4. 2018.

  Najdete v ISu v sekci Student, Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace (magisterští studenti).

 • Odevzdání DP

  Termín je shodný pro odevzdání písemné i elektronické verze a je vždy přibližně čtyři týdny před termínem obhajoby. Další info najdete v Pokynech k SZZ.

  Odevzdání Bc. diplomových prací do 9. 5. 2018.
  Odevzdání Mgr. PSY diplomových prací do  21. 5. 2018.
  Odevzdání Mgr. PST diplomových prací do  23. 5. 2018.

 • Vložení posudků do ISu

  Bc. PSY: 31. 5. 2018
  Mgr. PSY:  12. 6. 2018
  Mgr. PST:  15. 6. 2018

 • Splnění studijních povinností

  Dle Studijního a zkušebního řádu MU nejpozději tři dny před vlastním přistoupením k SZZ.

  Bc. PSY - 1. 6. 2018
  Mgr. PSY - 13. 6. 2018
  Mgr. TER - 18. 6. 2018

 • Státní závěrečné zkoušky

  Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

 • Obhajoby a SZZ v akademickém roce 2018/2019

  Bc. PSY obhajoby 14. 1. 2019
  Bc PSY SZZ 15. 1. 2019

  Mgr. PSY obhajoby 22. 1. 2019
  Mgr. PSY SZZ 23. 1. 2019

  Mgr. PST obhajoby 28. 1. 2019
  Mgr. PST SZZ 29. 1. 2019


  Bc. PSY obhajoby 5.-6. 6. 2019
  Bc PSY SZZ 7. 6. 2019

  Mgr. PSY obhajoby 17. 6. 2019
  Mgr. PSY SZZ 18.-19. 6. 2019

  Mgr. PST obhajoby 20. 6. 2019
  Mgr. PST SZZ 21. 6. 2019


Volba tématu diplomové práce

Pro práce, které budou obhajovány nejdříve v následujícím semestru. Podrobnější pokyny naleznete ve speciálním dokumentu.

 • 20. 5. 2018

  Termín A: Žádost vedoucí katedry

  Prvním krokem při zadávání tématu bakalářské či magisterské diplomové práce je souhlas vedoucí katedry. Student/ka předkládá písemnou žádost (na předepsaném formuláři) o rozsahu cca 180 slov/1200 znaků, které obsahuje: téma, uvažovaná populace, základní výzkumná otázka, další důležité informace.

  Termín je do posledního dne výuky v daném semestru.

 • 1. 7. 2018

  Termín B: Zadání do IS MU

  Druhým krokem je formulace oficiálního zadání práce v ISu (zajistí vedoucí práce) a následné přihlášení studenta k zadání. Termínem je konec zkouškového období předcházejícího semestru, v němž proběhne obhajoba práce.


Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do bakalářského studia zajišťuje společnost SCIO, případně pak celá Masarykova univerzita v rámci svých Testů studijních předpokladů (TSP). Termíny zjistíte u poskytovatele testu.

Přijímací řízení do navazujících magisterských Psychoterapeutických studí (garant T. Řiháček) v současnosti neprobíhá.

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info