Terminář katedry

Porada katedry: 28. 11. 2017, 10.00, U35

 
PS 2017 - harmonogram ukončení studia

OBHAJOBY A SZZ VE DNECH:

Bc. PSY - 15. 1. - 16. 1. 2018.

Mgr. PSY - 23. 1. - 24. 1. 2018.

Mgr. TER - 29. 1. 2018.

Související termíny:

1. Termíny týkající se zadání diplomové práce:

Termín A - student/-ka předkládá písemnou žádost (na předepsaném formulářio schválení tématu vedoucí/-mu katedry:
(180 slov/1200 znaků - téma, uvažovaná populace, základní výzkumná otázka...)
do posledního dne výuky v daném semestru (15. 12. 2017)

Termín B - formulace oficiálního zadání práce v ISu (zajistí vedoucí práce) + přihlášení studenta k zadání:
do konce zkouškového období předcházejícího semestru, v němž proběhne obhajoba práce (12. 2. 2018)

Naše doporučení k postupu volby a zadávání závěrečné práce najdete v tomto dokumentu.

2. Přihlašování k SZZ PS 2017 v ISu do 30. 11. 2017.

(Téma Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace).

3. Termíny týkající se odevzdání diplomové práce pro PS 2017 (vytištěné i do ISu):

(vždy cca 4 týdny před termínem obhajoby)

Odevzdání Bc. diplomových prací do 12. 12. 2017.

Odevzdání Mgr. PSY diplomových prací do  19. 12. 2017.

Odevzdání Mgr. PST diplomových prací do  3. 1. 2018.

Další info najdete v Pokynech k SZZ.

4. Posudky v ISu do:

Bc PSY: 9. 1. 2018.

Mgr. PSY:  17. 1. 2018.

Mgr PST:  23. 1. 2018.

5. Termín splnění studijních povinností pro přístup k SZZ:

(dle SZŘ: 3 dny před vlastním přistoupením k SZZ)

Bc. PSY - 9. 1. 2018.

Mgr. PSY - 17. 1. 2018.

Mgr. TER - 23. 1. 2018.

Přijímací řízení: 

Obor Mgr. Psychologie: 22. 1. 2018 ve 12,00 hod. (garant J. Širůček)

Obor Mgr. Psychoterapeutická studia: NEPROBÍHÁ (garant T. Řiháček)

JS 2018 - OBHAJOBY A SZZ

Bc. 6. 6. 2018 - 8. 6. 2018

Mgr. 18. 6. 2018 - 20. 6. 2018

Mgr. TER 21. 6. 2018.

Související termíny budou uvedeny v dostatečném časovém předstihu.