Terminář katedry

PS 2017

Termíny týkající se zadání diplomové práce:

Termín A - písemná žádost o schválení tématu vedoucím katedry:
bude doplněno

Termín B - oficiální přihlášení k tématu, které vedoucí práce vypsal v ISu:
bude doplněno

Naše doporučení k postupu volby a zadávání závěrečné práce najdete v tomto dokumentu.
 

Termíny týkající se odevzdání diplomové práce pro PS 2017 (vytištěné i do ISu):

(vždy cca 4 týdny před termínem obhajoby)

Odevzdání Bc. diplomových prací do  

Odevzdání Mgr. PSY diplomových prací do 

Odevzdání Mgr. PST diplomových prací do

Další info najdete v Pokynech k SZZ.
 

Posudky v ISu do:

Bc PSY: 

Mgr. PSY:  

Mgr PST:  

 

Termín splnění studijních povinností pro přístup k SZZ:

(dle SZŘ: 3 dny před vlastním přistoupením k SZZ)

Bc. PSY - 9. 1. 2018.

Mgr. PSY - 17. 1. 2018.

Mgr. TER - 23. 1. 2018.

 

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky ve dnech:

Bc. PSY:  15. - 16. 1. 2018

Mgr. PSY: 23. - 24. 1. 2018

Mgr. TER:  29. 1. 2018

 

Přijímací řízení: 

Obor Mgr. Psychologie: bude doplněno (garant J. Širůček)

Obor Mgr. Psychoterapeutická studia: NEPROBÍHÁ (garant T. Řiháček)

  

Přihlašování k SZZ PS 2017 v ISu do 30. 11. 2017.
(Téma Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace)