Terminář katedry

PS 2017

Termíny týkající se zadání diplomové práce:

Termín A - písemná žádost o schválení tématu vedoucím katedry:
bude doplněno

Termín B - oficiální přihlášení k tématu, které vedoucí práce vypsal v ISu:
bude doplněno

Naše doporučení k postupu volby a zadávání závěrečné práce najdete v tomto dokumentu.
 

Termíny týkající se odevzdání diplomové práce pro PS 2017 (vytištěné i do ISu):

(vždy cca 4 týdny před termínem obhajoby)

Odevzdání Bc. diplomových prací do 12. 12. 2017.

Odevzdání Mgr. PSY diplomových prací do  19. 12. 2017.

Odevzdání Mgr. PST diplomových prací do  3. 1. 2018.

Další info najdete v Pokynech k SZZ.
 

Posudky v ISu do:

Bc PSY: 9. 1. 2018.

Mgr. PSY:  17. 1. 2018.

Mgr PST:  23. 1. 2018.

 

Termín splnění studijních povinností pro přístup k SZZ:

(dle SZŘ: 3 dny před vlastním přistoupením k SZZ)

Bc. PSY - 9. 1. 2018.

Mgr. PSY - 17. 1. 2018.

Mgr. TER - 23. 1. 2018.

 

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky ve dnech:

Bc. PSY:  15. - 16. 1. 2018

Mgr. PSY: 23. - 24. 1. 2018

Mgr. TER:  29. 1. 2018

 

Přijímací řízení: 

Obor Mgr. Psychologie: bude doplněno (garant J. Širůček)

Obor Mgr. Psychoterapeutická studia: NEPROBÍHÁ (garant T. Řiháček)

  

Přihlašování k SZZ PS 2017 v ISu do 30. 11. 2017.
(Téma Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace)