Terminář katedry

JS 2017

Termíny týkající se zadání diplomové práce:

Termín A - písemná žádost o schválení tématu vedoucím katedry:
19. 5. 2017

Termín B - oficiální přihlášení k tématu, které vedoucí práce vypsal v ISu:
30. 6. 2017

Naše doporučení k postupu volby a zadávání závěrečné práce najdete v tomto dokumentu.
 

Termíny týkající se odevzdání diplomové práce pro JS 2017 (vytištěné i do ISu):

(vždy cca 4 týdny před termínem obhajoby)

Odevzdání Bc. diplomových prací do   3. 5. 2017.

Odevzdání Mgr. PSY diplomových prací do  15. 5. 2017.

Odevzdání Mgr. PST diplomových prací do  17. 5. 2017.

Další info najdete v Pokynech k SZZ.
 

Posudky v ISu do:

Bc PSY: 2. 6. 2017.

Mgr. PSY:  14. 6. 2017.

Mgr PST:  19. 6. 2017.

 

Termín splnění studijních povinností pro přístup k SZZ:

(dle SZŘ: 3 dny před vlastním přistoupením k SZZ)

Bc. PSY - 1. 6. 2017.

Mgr. PSY - 13. 6. 2017.

Mgr. TER - 16. 6. 2017.

 

Obhajoby (OBH) a státní závěrečné zkoušky (SZZ):

OBH Bc. PSY:  7. - 8. 6. 2017

SZZ Bc. PSY:  9. 6. 2017

OBH Mgr. PSY: 19. 6. 2017

SZZ Mgr. PSY: 20. - 21. 6. 2017

OBH a SZZ Mgr. TER:  22. 6. 2017

 

Přijímací řízení: 

Obor Mgr. Psychologie: 12. 6. 2017 ve 12.00 hod. (garant J. Širůček)

Obor Mgr. Psychoterapeutická studia: NEPROBÍHÁ (garant T. Řiháček)

  

Přihlašování k SZZ JS 2017 v ISu do 30. 4. 2017.
(Téma Přihlášky k SZZ a dále dle oboru a stupně studia, nově také dle profilace)