Spolupracujeme: Nabídka PGS + práce na grantu pro psychology (1. LF UK)

4. 11. 2022

 

Téma: neurodegenerativní onemocnění v dospělosti (synukleinopatie), specificky: porucha v REM spánku (RBD)

Grant: stipendium ca. 18 tis. Kč v rámci 1. LF UK + potenciální stipendium za interní postgraduální studium (PGS) od 10/2023 na 1. LF UK v oboru neurovědy nebo lékařská psychologie

Místo: Neuropsychologická laboratoř J. Diamanta, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN

Trvání: grant 3 roky podpora; PGS 4 roky podpora

Obor: klinická neuropsychologie (klinický výzkum)

Vhodné pro: čerstvé absolventy psychologie (Mgr.) či 5. roč. psychologie

Nástup: grant od 01. 01. 2023 a PGS od 10/2023

Úvazek: grant kryje min. 0,4 úvazku a PGS 0,6 úvazku

Kontakt: Ondřej Bezdíček (tel. 774 895 795)

 

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Laboratoř neuropsychologie J. Diamanta

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd

  1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kateřinská 30, 128 20, Praha 2, Česká republika

tel.: +4202 2496 5514; mobil: +420 774 895 795; e-mail: Ondrej.Bezdicek@lf1.cuni.cz; ondrej.bezdicek@gmail.com


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info