Výzkum postojů k epidemii COVID

Zapojit se do výzkumu

Tento výzkum je věnovaný zkušenostem s pandemií koronaviru, postojům k opatřením a k očkování proti COVID-19. Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete zapojit do výzkumu!

Po ukončení výzkumu budou na této stránce dostupné výsledky jak účastníkům výzkumu, tak i široké veřejnosti.

Zapojit se do výzkumu

Po roce s pandemií koronaviru se dostáváme do situace, kdy se začíná rozbíhat očkování proti této nemoci. Napříč společností i jednotlivci se liší postoje k pandemii jako takové, k opatřením, která vláda zavedla, i k očkování. V rámci výzkumu prováděného na Masarykově univerzitě bychom chtěli jednotlivým postojům a jejich kontextům co nejvíce porozumět. Z toho důvodu se budeme ptát kromě postojů k pandemii a očkování i na zkušenosti se zdravotním systémem, důvěru v různé instituce či média a na vaše osobnostní nastavení.

V žádné části dotazníku nepokládáme otázky, na základě kterých by bylo možné účastníky výzkumu identifikovat, dotazník je tak zcela anonymní. Veškeré otázky je nicméně možné přeskočit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info