Harmonogramy a rozvrhy

Porady katedry

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.


Termíny vztahující se k ukončení studia


Volba tématu diplomové práce

Pro práce, které budou obhajovány nejdříve v následujícím semestru. Podrobnější pokyny naleznete ve speciálním dokumentu.

 • Termín A: Žádost vedoucí katedry

  Prvním krokem při zadávání tématu bakalářské či magisterské diplomové práce je souhlas vedoucí katedry. Student/ka předkládá písemnou žádost (na předepsaném formuláři) o rozsahu cca 180 slov/1200 znaků, které obsahuje: téma, uvažovaná populace, základní výzkumná otázka, další důležité informace.

  Termín je do posledního dne výuky v daném semestru.

  V podzimním semestru 2018: 14. prosince 2018
  V jarním semestru 2019: 17. května 2019

 • Termín B: Zadání do IS MU

  Druhým krokem je formulace oficiálního zadání práce v ISu (zajistí vedoucí práce) a následné přihlášení studenta k zadání. Termínem je konec zkouškového období předcházejícího semestru, v němž proběhne obhajoba práce.

  V podzimním semestru 2018: 12. února 2019
  V jarním semestru 2019: 30. června 2019


Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do bakalářského studia zajišťuje společnost SCIO, případně pak celá Masarykova univerzita v rámci svých Testů studijních předpokladů (TSP). Termíny zjistíte u poskytovatele testu.

Přijímací řízení do navazujících magisterských Psychoterapeutických studí (garant T. Řiháček) v současnosti neprobíhá.

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info