Vítáme vás
na psychologii!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítáme vás v prvním semestru vašeho studia psychologie. Bude se odehrávat v poněkud nejisté době, všichni však doufáme, že se tentokrát podrží udržet co nejdéle režim normálního vysokoškolského studia. Buďme tedy pozorní a odpovědní, ať to zvládneme co nejlépe. Informace ohledně epidemiologických opatření najdete zde. Věnujme prosím pozornost i apelu pana děkana, který k vám dorazil emailem: zkusme z živé výuky načerpat co nejvíce už od začátku, nepodceňujme očkování a dobrovolné testování jako preventivní nástroje, buďme ohleduplní a používejme ochranné prostředky. 

Vitálním kanálem pro získávání aktuálních informací o dění na katedře budou naše facebookové stránky. Zde se budou objevovat informace „rychlého“ charakteru – třeba o mimořádných přednáškách, společenských událostech, prostě o životě na katedře. Samotné webové stránky katedry (kde nyní čtete tento dopis) jsou jiného rázu. Obsahují organizační informace v čase neměnné, jsou formálnější.

V současné době se chystáme na podzimní semestr proběhne v režimu běžné, tzv. kontaktní výuky. Přednášky i semináře budou probíhat podle rozvrhu, v místnostech na fakultě. Konkrétní pokyny vyučujících najdete v interaktivních osnovách zapsaných předmětů v IS MU.

V případě, že bychom museli přejít do režimu online výuky, drtivá většina vyučujících na naší katedře bude využívat platformu Zoom.us, můžete si ji nainstalovat a předem vyzkoušet. V některých případech může jít i o MS Teams, ty už možná znáte z jarní výuky na středních školách nebo z práce. Jako studenti Masarykovy univerzity máte Office 365 (tedy nejen Teams, ale i Word, Excel a další) bezplatně k dispozici.

Pokud jde o zápis předmětů, důrazně vám doporučujeme držet se standardního průchodu studiem, jak je doporučen v registračních šablonách (vše najdete v IS MU, např. v sekci šablony). Zapište si všechny povinné předměty pro první ročník (ano, včetně Základů psychologického výzkumu:-), a předměty jazykové kompetence. Povinně volitelné předměty v drtivé většině nejsou určeny pro první ročník – nepřetěžujte se, práce budete mít i tak dost.

Začátek studia může být náročný. Situaci vám ale mohou výrazně zjednodušit naši „studentští poradci“. Nejde přitom o oficiální aktivitu katedry, pouze podporujeme vaše starší kolegy–studenty. Využili jsme totiž jejich nabídku, že jsou připraveni vám pomoci se všemi otázkami a situacemi, které se jen mohou vyskytnout. Pokud tedy máte zájem o méně formální přístup, neváhejte je kontaktovat!

Milé kolegyně, milí kolegové...
Těšíme se na vás!

S kým se potkáte v prvním semestru?

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Vedoucí katedry
V prvním semestru sice neučí, později se ale potkáte hlavně ve vývojové psychologii.

doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

S Tomášem Řiháčkem se potkáte v prvním semestru v kurzu Uvedení do psychologie. Později vás bude učit i kvalitativnímu výzkumu a psychoterapii.

Mgr. Miroslav Šipula
Mgr. Jakub Kraus, Ph.D.

S Mirkem Šipulou a Kubou Krausem se hned zkraje potkáte v kognitivní psychologii, na kterou s vámi naváží v psychologii emocí a dalších kurzech z oblasti obecné psychologie.

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry
Stanislav Ježek vás hned v prvním semestru bude učit základům psychologického výzkumu. I později se s ním potkáte zejména v metodologických kurzech: statistické analýze dat či psychometrice.

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Petr Macek je vedoucím Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny (IVDMR), který sídlí na FSS hned vedle naší katedry.
Honza Širůček je garantem pro bakalářské studium.

Oba dohromady vás v prvním semestru budou učit psychologii osobnosti. 
S Petrem Mackem se posléze setkáte spíše v sociální psychologii, zatímco s Honzou Širůčkem v navazujícím kurzu psychologie individuálních rozdílů či psychometrice.

PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Roman Hytych se zaměřuje na výzkum psychoterapie, v prvním semestru se ale s ním potkáte v kurzu Kulturní antropologie.

doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

Robert Roman působí na psychiatrické klinice fakultní nemocnice a na CEITECu ve výzkumu neurověd. V prvním semestru se s ním potkáte ve fyziologii člověka, později na magistru pak v základech neurověd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info