Vítáme vás
na psychologii!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítáme vás touto netradiční cestou ve studiu. Zřejmě jsme si všichni představovali začátek semestru a váš vstup do akademické obce poněkud jinak; třebas společně v aule, s nádechem akademické slavnosti, nezbytnou troškou patosu, velkých slov a tak dále. 

Místo toho zažíváme už druhé utlumení univerzitního života a opětovný přechod na online systém vyučování. Nenechme se těmito podmínkami odradit, hleďme do budoucnosti s optimismem. Máme dostatek technických možností k tomu, abychom vedli podzimní semestr studia v online podobě a úspěšně jej zvládli. Ničeho se neobávejte, když jste dokázali odmaturovat, dokážete vše! A toho společného setkání v aule se také dočkáme :-)

Vitálním kanálem pro získávání informací o dění na katedře jsou naše facebookové stránky. Zde se budou objevovat informace „rychlého“ charakteru – třeba o mimořádných přednáškách, společenských událostech, prostě o životě na katedře. Samotné webové stránky katedry (kde nyní čtete tento dopis) jsou jiného rázu. Obsahují organizační informace v čase neměnné, jsou formálnější.

Začátek studia může být náročný, zvlášť, když se nemůžeme vidět osobně. Situaci vám ale mohou výrazně zjednodušit naši „studentští poradci“. Nejde přitom o oficiální aktivitu katedry, pouze podporujeme vaše starší kolegy–studenty. Využili jsme totiž jejich nabídku, že jsou připraveni vám pomoci se všemi otázkami a situacemi, které se jen mohou vyskytnout. Pokud tedy máte zájem o méně formální přístup, neváhejte je kontaktovat!

Celý váš podzimní semestr proběhne v režimu distanční výuky. Přednášky i semináře budou probíhat podle rozvrhu, konkrétní pokyny vyučujících najdete v interaktivních osnovách zapsaných předmětů. Drtivá většina vyučujících na naší katedře bude využívat platformu Zoom.us, můžete si ji nainstalovat a předem vyzkoušet. V některých případech může jít i o MS Teams, ty už možná znáte z jarní výuky na středních školách nebo z práce. Jako studenti Masarykovy univerzity máte Office 365 (tedy nejen Teams, ale i Word, Excel a další) bezplatně k dispozici.

Pokud jde o zápis předmětů, důrazně vám doporučujeme držet se standardního průchodu studiem, jak je doporučen v registračních šablonách (vše najdete v informačním systému v sekci student). Zapište si všechny povinné předměty pro první ročník (ano, včetně Základů psychologického výzkumu:-), a předměty jazykové kompetence. Povinně volitelné předměty v drtivé většině nejsou určeny pro první ročník – nepřetěžujte se, práce budete mít i tak dost.

Alespoň krátké osobní přivítání do semestru najdete na konci tohoto dopisu. Vedoucí katedry doc. Lenka Lacinová vám takto zlehka představí vyučující povinných předmětů prvního semestru a každý z nich si pro vás připravil několik slov.

Milé kolegyně, milí kolegové... dobrodružství začíná.
Těšíme se na vás!

S kým se potkáte v prvním semestru?

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Vedoucí katedry
V prvním semestru sice neučí, později se ale potkáte hlavně ve vývojové psychologii.

doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

S Tomášem Řiháčkem se potkáte v prvním semestru v kurzu Uvedení do psychologie. Později vás bude učit i kvalitativnímu výzkumu a psychoterapii.

Mgr. Miroslav Šipula
Mgr. Jakub Kraus, Ph.D.

S Mirkem Šipulou a Kubou Krausem se hned zkraje potkáte v kognitivní psychologii, na kterou s vámi naváží v psychologii emocí a dalších kurzech z oblasti obecné psychologie.

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry
Stanislav Ježek vás hned v prvním semestru bude učit základům psychologického výzkumu. I později se s ním potkáte zejména v metodologických kurzech: statistické analýze dat či psychometrice.

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Petr Macek je vedoucím Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny (IVDMR), který sídlí na FSS hned vedle naší katedry.
Honza Širůček je garantem pro bakalářské studium.

Oba dohromady vás v prvním semestru budou učit psychologii osobnosti. 
S Petrem Mackem se posléze setkáte spíše v sociální psychologii, zatímco s Honzou Širůčkem v navazujícím kurzu psychologie individuálních rozdílů či psychometrice.

PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Roman Hytych se zaměřuje na výzkum psychoterapie, v prvním semestru se ale s ním potkáte v kurzu Kulturní antropologie.

doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

Robert Roman působí na psychiatrické klinice fakultní nemocnice a na CEITECu ve výzkumu neurověd. V prvním semestru se s ním potkáte ve fyziologii člověka, později na magistru pak v základech neurověd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info