Bakalářské studium

Bakalářské studium otevírá dveře k základním psychologickým poznatkům.

U nás se o nich naučíte kriticky přemýšlet a hodnotit je v kontextu současné psychologie. Navíc se společně pokusíme také nacházet odpovědi na vaše vlastní otázky o lidském chování, prožívání a také o tom, jak je lze zkoumat a měřit“.

Ať už je pro vás psychologie tím hlavním nebo vedlejším, co chcete v budoucnu dělat, dozvíte se u nás určitě vše podstatné.

Jednooborové bakalářské studium

Jednooborové studium psychologie je vhodné pro zájemce, kteří jsou již na začátku vysokoškolského studia pevně rozhodnuti pro svůj „jediný“ obor.

Absolvování jednooborového bakalářského studia je nezbytnou podmínkou pro budoucí uplatnění v oblasti zdravotnictví (klinická psychologie, psychoterapie ve zdravotnictví).

Koncepce tohoto oboru odpovídá Evropskému kvalifikačnímu standardu pro psychology (tzv. EuroPsy).

 

Dvouoborové bakalářské studium

Dvouoborové bakalářské studium je organizováno tak, aby jeho absolvent získal základní poznatky teoretických psychologických disciplín, naučil se je aplikovat v součinnosti s poznatky svého druhého oboru např. ve státní a soukromé sféře, sociální péči, státní správě, diplomacii, charitativních organizacích, nadacích, žurnalistice a publicistice, personalistice, redaktorské, nakladatelské a vzdělávací činnosti, reklamě, politické činnosti, public-relations, managementu a vlastním podnikání.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do jednooborového i dvouoborového bakalářského studia psychologie jsou písemné a skládají se z testu studijních předpokladů a testu ze základu společenských věd (ZSV). 

Uchazeč má v případě studijních předpokladů na výběr mezi Testem studijních předpokladů (TSP), připravovaným přímo Masarykovou univerzitou, a Obecným studijními předpoklady (OSP) z dílny společnosti SCIO. Test ze ZSV pak v každém případě zajišťuje společnost SCIO. 

Semestr v zahraničí?

Většina studujících Masarykovy univerzity vyjíždí do zahraničí přes oblíbený evropský program ERASMUS+, který umožňuje zrealizovat studijní i praktické stáže v rámci studia v zemích EU, EHP a v Turecku.

Na Masarykově univerzitě administruje program Centrum zahraniční spolupráce MU (CZS), fakulty (a katedry) jsou odpovědné za uzavírání smluv a nominace studujících i vyučujících. Souhrnné informace může poskytnout česká Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Program Erasmus+ má na MU dlouhou tradici a výborné zázemí.

„O studiu psychologie jsem snila už dlouho, a tak i přes vystudování jiného perspektivního oboru jsem se rozhodla to zkusit. A výsledek předčil všechna má očekávání. Vyučující Katedry psychologie na FSS umí nadchnout, zapojit do výuky, nejvíc si cením jejich osobního přístupu a zájmu o své studenty. Sama jsem důkazem, že nikdy není pozdě si plnit sny, takže směle do toho!“

Mgr. et Mgr. Zuzana Klimešová
Studentka