Informace pro uchazeče (přijímací zkouška do podzimního semestru 2020)

Tento text je kopií e-mailu, který byl zaslán všem přihlášeným uchazečům o studium 7. května 2020.

11. 5. 2020 Lenka Lacinová

Bez popisku

Vážené uchazečky a vážení uchazeči o studium v navazujícím magisterském studiu psychologie na Katedře psychologie FSS MU,

děkujeme za zájem o studium na naší katedře. Velmi nás těší a doufáme, že v případě úspěchu v přijímacím řízení budete také vy potěšeni tím, jaké studium nabízíme a jak se vám bude u nás magisterská psychologie studovat.

Vedle obecně platných pokynů k přijímacímu řízení v současné podobě, které vám poskytuje studijní oddělení fakulty, zasíláme konkrétní požadavky Katedry psychologie na podobu materiálů, které dodáte k přijímací zkoušce. Jedná se o vaši bakalářskou práci a motivační dopis s přílohami (viz dále).

Bakalářská práce

Bakalářskou práci prosím zašlete ve formátu pdf přesně v podobě, v níž byla obhájena či odevzdána k obhajobě, včetně případných příloh, s nimiž byla odevzdána – ale žádných dalších.

Vaši bakalářskou práci budeme posuzovat nezávisle na jejím minulém, současném nebo i budoucím hodnocení u obhajoby. Hodnocení se zaměří na v současnosti obecně akceptované obsahové požadavky výzkumných zpráv v psychologii. Nebudou hodnoceny formality související s pracovištěm, na kterém práce vznikla (např. délka nebo požadovaná šablona bakalářské práce). Hodnotící kritéria jsou neutrální vůči zvolenému designu či epistemologickému přesvědčení autora. Ani to, zda byly autorovy výzkumné předpoklady daty podpořeny či nikoli, nehraje roli. Hodnocené oblasti jsou schopnost práce s literaturou, schopnost vytvořit konceptuální rámec pro řešení zvolené výzkumné otázky a zařadit do něj publikované poznatky, schopnost formulovat výzkumné otázky (případně hypotézy), navrhnout a realizovat výzkumný design umožňující získat odpovědi na zformulované otázky, analyzovat data a formulovat zjištění. Konečně pak budeme posuzovat schopnost diskutovat zjištění v kontextu současného poznání a reflektovat limity těchto zjištění.

Motivační dopis a přílohy

Váš motivační dopis nám vedle kvality bakalářské práce a dosažených studijních výsledků napomůže v rozhodování, zda jste pro navazující magisterský program Psychologie na Fakultě sociálních studií, který jste si zvolili, vhodnými uchazeči. A také nám pomůže posoudit, zda je tento program dobrou volbou pro vás. Proto by měl motivační dopis v rozsahu nanejvýše 500 slov obsahovat následující informace:

  • Co vše jste již pro svou “psychologickou cestu“ vykonali? Jak jste si vedli v dosavadním studiu? Je něco, co jste dělali mimo studium a co pokládáte také za významné pro vaše budoucí profesní směřování? O čem, co jste se dosud naučili, dozvěděli nebo to i vyzkoumali, se domníváte, že by se vám mohlo hodit při magisterském studiu právě na naší katedře? Jakým způsobem o vaší dosavadní cestě vzděláním vypovídá vaše bakalářská práce?
  • Co je ještě, kromě magisterského studia na naší katedře, součástí vašeho profesního plánu pro nejbližší roky? Jaká je vaše představa o budoucí části vaší psychologické „cesty“? Kam profesně směřujete?
  • Je ještě něco, co byste nám chtěli sdělit, o čem se domníváte, že by nám pomohlo v rozhodování o vašem přijetí?

Z výše uvedeného je zřejmé, že i přes tradiční označení “motivační dopis” nemá jít o detailní popis vaší motivace. Naše pojetí je spíše v duchu “personal statement” - chcete-li na internetu načerpat rady a inspiraci pro tento, u nás ne zcela běžný formát, vyhledávejte právě toto sousloví.

V příloze, jejíž rozsah se nezapočítává do samotného motivačního dopisu, prosím případně doložte podstatné body, které v motivačním dopise zmiňujete (např. certifikáty z absolvovaných vzdělávacích programů) a výpis studijních výsledků (stačí elektronicky), ideálně i s percentilem určujícím úspěšnost oproti ostatním studujícím stejného programu.

Doporučujeme (všem, ale zejména té většině z vás, která momentálně usilovně pracuje na bakalářských pracích nebo se připravuje k blížící se státní závěrečné zkoušce), abyste nenechávali přípravu žádaných materiálů (motivační dopis s přílohami) na poslední chvíli. Pusťte se do jejich zpracování raději co nejdříve. Máme za to, že čím blíže budou vaše závěrečné zkoušky, tím hůře se vám pravděpodobně bude motivační dopis a popis vašich aktivit a úspěchů psát.

Přejeme vám do následujícího náročného období hodně energie, vytrvalosti a odolnosti vůči stresu. Je nám jasné, že ukončování bakalářského studia a přijímací řízení znamená výjimečnou zátěž již samo o sobě, natož pak v současné nestandardní situaci, která zasahuje do životů nás všech.

Držíme vám palce a těšíme se na vás.

Za Katedru psychologie FSS MU
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (vedoucí katedry)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (garant nMgr. programu Psychologie)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (garant bakalářského programu Psychologie)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info