Doktorské studium

Doktorské studium je určeno těm z vás, kteří chtějí získat vědeckou kvalifikaci. V současnosti je nabízeno studium obecné psychologie (se specializací v psychologii obecné, sociální a vývojové) a rovněž studium klinické psychologie (se zaměřením na výzkum v oblasti terapie, psychometrice a veřejném zdraví).

Pokud jste absolvovali studijní magisterský program psychologie, výjimečně ale i jiný příbuzný obor (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách) a uvažujete o vědecké a akademické kariéře, studium založené na vaší samostatné a tvůrčí práci pod vedením školitelů je tou správnou volbou.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do doktorského postgraduálního studia je ústní. Komise v diskusi s uchazečem posuzuje jeho odbornou způsobilost pro vědeckou přípravu, diskutuje jeho odborné zaměření a jeho představy o projektu, který by ústil v disertační práci. Podrobnosti o doktorském studiu budou k dispozici v tomto dokumentu (probíhá aktualizace, děkujeme za pochopení).

Hlásit se je možné do studijních programů obecné, sociální a vývojové psychologie (v českém, nebo anglickém jazyce). Od r. 2019 je k dispozici i nový studijní program v klinické psychologii.

Semestr v zahraničí?

Většina studujících Masarykovy univerzity vyjíždí do zahraničí přes oblíbený evropský program ERASMUS+, který umožňuje zrealizovat studijní i praktické stáže v rámci studia v zemích EU, EHP a v Turecku. 

Na Masarykově univerzitě administruje program Centrum zahraniční spolupráce MU (CZS), fakulty (a katedry) jsou odpovědné za uzavírání smluv a nominace studujících i vyučujících. Souhrnné informace může poskytnout česká Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Program Erasmus+ má na MU dlouhou tradici a výborné zázemí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info