Doktorské studium

Doktorské studium je určeno těm zájemcům, kteří chtějí získat vědeckou kvalifikaci v oboru psychologie. V současnosti je na katedře psychologie nabízeno studium v programu psychologie s těmito pěti specializacemi: obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie a psychologie práce. Rovněž je možné studovat doktorský program klinická psychologie (se zaměřením na výzkum v oblasti terapie, psychometriky a veřejného zdraví).

Pokud jste absolvovali studijní magisterský program psychologie, výjimečně ale i jiný příbuzný obor (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách) a uvažujete o vědecké a akademické kariéře, studium založené na vaší samostatné a tvůrčí práci pod vedením školitelů je tou správnou volbou. Nejlepší postup, jak se propracovat k podání přihlášky do doktorského studia je navázat kontakt s potenciálním školitelem či školitelkou, který/-á se zabývá výzkumně problematikou blízkou Vašemu zájmu. V osobních konzultacích si ujasníte, zda je Vaše téma nosné a zajímavé a zda má školitel kapacitu a zájem Vás v takovém projektu a studiu vést. Toto předjednání však není pro podání přihlášky do doktorského studia nutnou podmínkou.        

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do doktorského postgraduálního studia je ústní. Komise v diskusi s uchazečem posuzuje jeho odbornou způsobilost pro vědeckou přípravu, diskutuje jeho odborné zaměření a jeho představy o projektu, který by ústil v disertační práci. 

Hlásit se je možné do studijních programů psychologie (se specializacemi obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie a psychologie práce. Od r. 2019 je k dispozici i nový studijní program klinická psychologie.

Semestr v zahraničí?

Povinnou součástí doktorského studia na FSS MU je strávit jeden semestr v zahraničí. Většina studujících Masarykovy univerzity vyjíždí do zahraničí přes oblíbený evropský program ERASMUS+, který umožňuje realizovat studijní i praktické stáže v rámci studia v zemích EU, EHP a v Turecku. 

Na Masarykově univerzitě administruje program Centrum zahraniční spolupráce MU (CZS), fakulty (a katedry) jsou odpovědné za uzavírání smluv a nominace studujících i vyučujících. Souhrnné informace může poskytnout česká Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Program Erasmus+ má na MU dlouhou tradici a výborné zázemí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info