Psychologie:
Věda, umění, řemeslo

Jsme stále mladá katedra s bohatými zkušenostmi.

 • Učíme psychologii pro budoucí profesionály i pro ty, kteří své vzdělání chtějí rozšířit.
 • Věříme, že základní poznatky o chování a prožívání lidí jsou užitečné všem.
 • Snažíme se učit psychologii podle vzoru světových univerzit.
 • Používáme mezinárodně uznávané studijní materiály.
 • Výuku propojujeme s vlastním výzkumem.
 • Nečekáme na výzvy k inovacím, vylepšujeme kurzy rok od roku, semestr od semestru.
 • Svou práci děláme s vášní a snažíme se ji ve studujících také probudit.

Od roku 1998 je naším sesterským pracovištěm Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny.

Naše specializace

Úspěchy a ocenění

Studenti

Naši studenti pravidelně obsazují první a druhé místo v soutěži o nejlepší studentskou práci na Mezinárodních studentských psychologických dnech, kterých se účastní vždy dva zástupci z každé z téměř dvacítky kateder psychologie v České a Slovenské republice. 

Bakalářská sekce
 • 1. místo 2019: Petra Hubatková, Ondřej Fajstavr, Sára Suchá, Nikola Vasková a Eva Kosecová (Vliv počtu možností na subjektivně vnímaný čas během rozhodování - replikační studie)
 • 1. místo a cena studentů 2016: Edita Chvojková, Zuzana Komprdová, Petra Němcová, Markéta Puldová, Petra Žantovská (Namáhavost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojeností)
 • 1. místo 2014: Vojtěch Mýlek, Klára Čapková, Jitka Sedláková a Kateřina Synková (Míra rodičovské kontroly školních povinností dítěte na prvním stupni ZŠ jako prediktor vzniku akademické prokrastinace studenta na VŠ)
Magisterská sekce
 • 1. místo 2019: Martin Tancoš (Vliv verbálních kotev Likertovy škály na psychometrické charakteristiky dotazníků)
 • 2. místo 2018: Anna Marie Rosická (Reverse-correlation mental representations of Romani faces: The role of implicit prejudice)
 • Cena studentů 2018: Edita Chvojková (Child Puppet Lonelinnes Scale: A New Tool for Loneliness Assessment in Young Children)
 • 1. místo 2017: Renata Hlavová (The Relationship Between Suggestibility and Theory of Mind in Preschool Children
 • 1. místo 2017: Vojtěch Mýlek (Role motivace v silovém a procesním modelu sebekontroly)
 • 1. místo 2016: Lenka Knapová (Relationship between Selected Personality Traits and Performance under Pressure in Orienteering)
 • 2. místo 2015: Jakub Kraus (The effect of binaural beats on working memory capacity)
 • 1. místo 2012: Václav Petráš (Souvislost mezi výkonovou motivací a projevy tzv. "ironických procesů mentální kontroly")
 • 1. místo a cena studentů 2009: Václav Wortner (Relaxační účinky dýchání při kouření)
 • 2. místo 2009: Lucia Mikulíková (Záväzok a žiarlivost vo vzťahu);
 • 1. místo 2007: Jan Šerek (Psychologické aspekty politiky: utváření dojmů o politicích)

Doktorandi a vyučující

Naši vyučující patří k nejlepším na Masarykově univerzitě. Mgr. Miroslav Šipula, který učí převážně obecnou psychologii, získal v letech 2014 a 2015 cenu Rektora MU pro vynikající pedagogy. V tradici pokračoval doc. Jan Šerek, který ocenění obdržel v roce 2019. Kromě toho Hynek Cígler, Ph.D., učící zejména psychometriku, obdržel v roce 2016 během doktorského studia Cenu Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity za studentský podíl na výuce.

Pracovníci katedry patří rovněž mezi vynikající vědce. Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., obdržel v roce 2016 Cenu rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu. Doktorští studenti opakovaně získali Cenu rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů - jmenovitě Mgr. Hana Macháčková, Ph.D., v roce 2014 a Mgr. Martina Šmahelová v roce 2019.

Spolupracujte s námi

Informace o studiu pro zájemce o studium

zjistěte více