Psychologie:
Věda, umění, řemeslo

Jsme stále mladá katedra s bohatými zkušenostmi.

 • Učíme psychologii pro budoucí profesionály i pro ty, kteří své vzdělání chtějí rozšířit.
 • Věříme, že základní poznatky o chování a prožívání lidí jsou užitečné všem.
 • Snažíme se učit psychologii podle vzoru světových univerzit.
 • Používáme mezinárodně uznávané studijní materiály.
 • Výuku propojujeme s vlastním výzkumem.
 • Nečekáme na výzvy k inovacím, vylepšujeme kurzy rok od roku, semestr od semestru.
 • Svou práci děláme s vášní a snažíme se ji ve studujících také probudit.

Od roku 1998 je naším sesterským pracovištěm Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny.

Naše specializace

Úspěchy a ocenění

Pracoviště

Naše katedra opakovaně zvítězila v hodnocení českých kateder psychologie. V letech 2008 až 2015, kdy Hospodářské noviny žebříček sestavovaly, se katedra umístila vždy na prvním místě s výjimkou roku 2016, kdy skončila druhá.

Studenti

Naši studenti pravidelně obsazují první a druhé místo v soutěži o nejlepší studentskou práci na Mezinárodních studentských psychologických dnech, kterých se účastní vždy dva zástupci z každé z téměř dvacítky kateder psychologie v České a Slovenské republice. 

Bakalářská sekce
 • 1. místo 2019: Petra Hubatková, Ondřej Fajstavr, Sára Suchá, Nikola Vasková a Eva Kosecová (Vliv počtu možností na subjektivně vnímaný čas během rozhodování - replikační studie)
 • 1. místo a cena studentů 2016: Edita Chvojková, Zuzana Komprdová, Petra Němcová, Markéta Puldová, Petra Žantovská (Namáhavost úkolu jako moderátor vztahu mezi pochvalou a pracovní spokojeností)
 • 1. místo 2014: Vojtěch Mýlek, Klára Čapková, Jitka Sedláková a Kateřina Synková (Míra rodičovské kontroly školních povinností dítěte na prvním stupni ZŠ jako prediktor vzniku akademické prokrastinace studenta na VŠ)
Magisterská sekce
 • 1. místo 2021: Daniel Vokál (Vývoj a pilotní ověření metody k měření vizuálně-prostorového úložiště u dětí herní formou)
 • 1. místo 2019: Martin Tancoš (Vliv verbálních kotev Likertovy škály na psychometrické charakteristiky dotazníků)
 • 2. místo 2018: Anna Marie Rosická (Reverse-correlation mental representations of Romani faces: The role of implicit prejudice)
 • Cena studentů 2018: Edita Chvojková (Child Puppet Lonelinnes Scale: A New Tool for Loneliness Assessment in Young Children)
 • 1. místo 2017: Renata Hlavová (The Relationship Between Suggestibility and Theory of Mind in Preschool Children
 • 1. místo 2017: Vojtěch Mýlek (Role motivace v silovém a procesním modelu sebekontroly)
 • 1. místo 2016: Lenka Knapová (Relationship between Selected Personality Traits and Performance under Pressure in Orienteering)
 • 2. místo 2015: Jakub Kraus (The effect of binaural beats on working memory capacity)
 • 1. místo 2012: Václav Petráš (Souvislost mezi výkonovou motivací a projevy tzv. "ironických procesů mentální kontroly")
 • 1. místo a cena studentů 2009: Václav Wortner (Relaxační účinky dýchání při kouření)
 • 2. místo 2009: Lucia Mikulíková (Záväzok a žiarlivost vo vzťahu);
 • 1. místo 2007: Jan Šerek (Psychologické aspekty politiky: utváření dojmů o politicích)

Doktorandi a vyučující

Ocenění za výuku

Naši vyučující patří k nejlepším na Masarykově univerzitě.

 • Cena rektora MU pro vynikající pedagogy: Mgr. Miroslav Šipula (2014 a 2015; vyučuje obecnou a kognitivní psychologii); doc. Jan Šerek, Ph.D. (2019; vyučuje vědeckou propedeutiku, epistemologii či politickou psychologii).
 • Cena Studentské komory Akademického senátu MU za studentský podíl na výuce: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (2016; statistické kurzy a psychometrika).
Ocenění za výzkum

Pracovníci katedry patří rovněž mezi vynikající vědce.

 • Cena rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu: Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (2016).
 • Cena rektora pro vynikající studenty doktorských studijní programů: doc. Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (2014); Mgr. Martina Šmahelová, Ph.D. (2019); Mgr. Petra Daňsová (2020).

Spolupracujte s námi

Informace o studiu pro zájemce o studium

zjistěte více

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info