Věda a výzkum

Výzkum považujeme za neoddělitelnou součást naší práce. Hledáme odpovědi na otázky základního, ale i aplikovaného výzkumu.

Výzkumné projekty  jsme řešili a řešíme hlavně v oblasti sociální a vývojové psychologie, metodologie, psychometriky a psychologické diagnostiky, psychoterapie, psychologie práce. Jsme členy různých mezinárodních vědeckých společností, pořádáme pravidelně odborné konference a snažíme se o našich zjištěních informovat nejen odbornou, ale i širokou veřejnost.

Věda a výzkum nás prostě baví.

Výzkumné instituty

Na katedře psychologie působí Centrum pro výzkum psychoterapie, další týmy se pak zaměřují například na výzkum v oblasti psychologii práce a organizace. Hlavní část výzkumu je ale realizována na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, které je s katedrou personálně propojené.

Časopisy

Při katedře psychologie vycházejí celkem čtyři odborné peer-review časopisy.

Cyberpsychology je jediným impaktovaným časopisem na celé Masarykově univerzitě v databázi Web of Science - jde zároveň o nejlépe hodnocený sociálně-vědní časopis v České republice, který současně patří mezi 25 % časopisů s nejvyšším impakt faktorem v oblasti "sociálních věd" a "komunikace" (Q1) podle databáze Scopus.

Časopis Psychoterapie je indexován v databázi Scopus. Zbylé dva časopisy jsou zařazeny buď do databáze ERIH+, nebo do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

„Již na bakalářské úrovni studia mě na katedře psychologie FSS nadchl důraz na kritické myšlení, ověřování stávajících a vytváření nových poznatků. Proto jsem ani neuvažovala, že bych se na magistra hlásila jinam. Magisterský program mě nyní utvrzuje v tom, že jsem neudělala chybu. Užívám si jak prakticky zaměřené předměty, tak předměty, které mě připravují na výzkumnou činnost. Díky takovému vzdělání mám pocit, že budu po škole dobře připravená pro praxi.“

Bc. Lenka Knapová
Studentka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info