Zahraniční studijní pobyty

Katedra psychologie podporuje své studenty, aby vyjížděli na studijní a pracovní pobyty a stáže do zahraničí, díky čemuž poznávají, jak se psychologie učí jinde ve světě, mají možnost studovat specifická témata, která zahraniční instituce rozvíjejí, a získávají užitečné pracovní zkušenosti.

Úvodním zdrojem informací o celkové nabídce zahraničních studijních a pracovních pobytů a stáží jsou webové stránky Centra zahraniční spolupráce.

Některé informace najdete na webu FSS, například informace o stipendijním fondu fakulty sloužícím pro podporu mobilit nespadajících pod program Erasmus+.

Katedra psychologie zajišťuje výběrové řízení programu Erasmus+, díky kterému každý rok vyjedou dvě desítky studentů na některou z našich partnerských univerzit.

Studenti na Masarykově univerzitě vyřizují některé náležitosti výjezdů s Centrem zahraniční spolupráce, některé se svým koordinátorem pro výměnné pobyty na katedře, a některé se studijním oddělením.

Administrativní agendu studentů Masarykovy univerzity vyjíždějících na zahraniční studijní nebo pracovní pobyty a stáže má na starosti Centrum zahraniční spolupráce (CZS), které studentům poskytuje podporu týkající se například procesu přihlašování, stipendií a ubytování. Webová stránka CZS nabízí vyjíždějícím studentům množství informací, které jim pomáhají projít celým procesem zařizování a absolvování výjezdu.

Agendu týkající se studia na Masarykově univerzitě (například přístup ke státní závěrečné zkoušce, pokud se krátce před ní studenti vrací z výjezdu a ještě nemají výjezd uzavřený), vyřizuje studijní oddělení.

Akademická agenda vyjíždějících studentů je obstarávána katedrou, především pak koordinátorem pro výměnné pobyty (viz kontaktní informace níže).

  • U všech výjezdů se katedra psychologie stará o akademický obsah zahraničních pobytů a stáží svých studentů: Poskytuje konzultace ohledně studijních a pracovních plánů a posuzuje, jestli jejich obsah spadá pod obor psychologie. Katedra následně rozhoduje o uznání pobytů a stáží jako součásti studia.
  • U výjezdů Erasmus+ se katedra psychologie stará také o organizaci a vyhodnocení výběrového řízení, které je v případě tohoto programu určeno pouze pro studenty katedry. Katedra spravuje své stávající dohody o spolupráci se zahraničními univerzitami a zařizuje navazování nové spolupráce. Nápady pro navázání nové spolupráce mohou Koordinátorovi posílat jak akademičtí pracovníci, tak sami studenti.

Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

Koordinátor pro výměnné pobyty

E‑mail:

Konzultace je třeba dohodnout e-mailem: 173055@mail.muni.cz
Vždy si udělám čas ve čtvrtek mezi 13:00 a 16:00 (místnost 2.56).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info