Zahraniční studijní pobyty

Katedra psychologie podporuje studenty, aby vyjížděli na studijní a pracovní pobyty a stáže do zahraničí, díky čemuž poznávají, jak se psychologie učí jinde ve světě, mají možnost studovat specifická témata, která zahraniční instituce rozvíjejí, a získávají užitečné pracovní zkušenosti.

Studenti na Masarykově univerzitě vyřizují některé náležitosti výjezdů s Centrem zahraniční spolupráce, některé se svým koordinátorem pro výměnné pobyty na katedře, a některé se studijním oddělením.

Administrativní agendu studentů vyjíždějících pracovat či studovat v zahraničí má na starosti Centrum zahraniční spolupráce (CZS), které jim poskytuje podporu týkající se například procesu přihlašování, stipendií a ubytování. Webová stránka CZS nabízí vyjíždějícím studentům množství informací, které jim pomáhají projít celým procesem zařizování a absolvování výjezdu.

Agendu týkající se studia na Masarykově univerzitě (např. přístup ke státní závěrečné zkoušce, pokud se krátce před ní studenti vrací z výjezdu), vyřizuje studijní oddělení.

Akademická agenda vyjíždějících studentů je vyřizována koordinátorem pro zahraniční výjezdy na katedře psychologie (viz kontaktní informace níže).

  • U všech výjezdů svých studentů se katedra psychologie stará o jejich akademický obsah. Poskytuje konzultace ohledně studijních a pracovních plánů a posuzuje, jestli jejich obsah spadá pod obor psychologie. Katedra následně rozhoduje o uznání pobytů a stáží jako součásti studia.
  • U studijních pobytů Erasmus+ se katedra psychologie stará také o organizaci výběrového řízení, které je v případě tohoto programu určeno jen pro studenty katedry. Katedra spravuje své stávající dohody o spolupráci se zahraničními univerzitami a zařizuje navazování nové spolupráce. Nápady pro navázání spolupráce mohou koordinátorovi posílat jak akademičtí pracovníci, tak sami studenti.

Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

Koordinátor pro zahraniční výjezdy

e‑mail:

Konzultaci je potřeba si vždy domluvit e-mailem.
Obvyklý čas konzultací je úterý (13:00 - 15:00).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info