Metodologický a statistický tutoring

Maths and Stats Support Centre ve spolupráci s katedrou psychologie FSS MU provozuje pro studenty a vyučující poradenství v metodologických, statistických a psychometrických otázkách. Tato služba je poskytována zcela zdarma. Při tutoringu uplatňujeme zásady kodexu tutorů.

Přijít na konzultaci můžete kdykoliv v provozních hodinách a bez objednání, viz časový rozvrh. Naši tutoři Vám poradí s nejasnostmi ohledně statistických postupů, správnou interpretací výsledků či s volbou vhodného výzkumného designu. Vítáme rovněž konzultace studentských seminárních a diplomových prací.

  • Garant organizace a provozu: doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Studentský garant provozu: Mgr. Jaroslav Gottfried

Tutoring je pravidelně k dispozici v budově FSS v místnosti Spolkovny (přízemí, vedle bývalého Krmítka) a KDM (místnost 2.63, 2. patro) podle časového harmonogramu. Seznam našich tutorů je dostupný zde.