Informace pro uchazeče o studium

Výuka na katedře psychologie má tři základní cíle, kterým odpovídají tři úrovně vzdělávání.

Prvním z nich je psychologická příprava pro profese, ve kterých se člověk dostává do osobního kontaktu a komunikace s druhým člověkem a kde může využívat psychologické znalosti a dovednosti. Tomuto cíli odpovídá bakalářské studium psychologie.

Druhým cílem je příprava pro povolání odborného psychologa - k tomuto účelu slouží navazující magisterské studium psychologie.

Třetím cílem je příprava odborníků pro vědeckou práci v oblasti psychologie - pro ně je určeno postgraduální doktorské studium.

 

„O studiu psychologie jsem snila už dlouho, a tak i přes vystudování jiného perspektivního oboru jsem se rozhodla to zkusit. A výsledek předčil všechna má očekávání. Vyučující Katedry psychologie na FSS umí nadchnout, zapojit do výuky, nejvíc si cením jejich osobního přístupu a zájmu o své studenty. Sama jsem důkazem, že nikdy není pozdě si plnit sny, takže směle do toho!“

Mgr. et Mgr. Zuzana Klimešová
Studentka