Kabinet diagnostických metod

Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity Brno provozuje pro své studenty a vyučující Kabinet diagnostických metod (KDM).

Kabinet diagnostických metod je umístěn v pracovně doktorandů katedry psychologie (místnost 2.63). V kabinetu jsou uloženy psychodiagnostické metody, které mohou být nepostradatelné v určité fázi studia nebo při realizaci vlastního výzkumného projektu. Tyto metody tak můžete využít pro výzkumné záměry studentských diplomových prací, samozřejmě při splnění licenčních podmínek vůči distributorovi či autorovi metody.

V Seznamu metod naleznete list "obsah", který nabízí přehled metod k nahlédnutí/vypůjčení. Ve sloupci "Zapůjčeno komu" si lze ověřit, zda je metoda momentálně k dispozici. Ostatní informace zahrnují název metody, autory, rok vydání, jazyk, stručný popis, obsah metody či naše (ne)doporučení pro použití v praxi v případě zastaralých metod.

Chcete-li navštívit KDM, podívejte se na jeho Výpůjční dobu. Mimo semestr či výpůjční dobu je přístup do KDM možný pouze na vyžádání skrze e-mail studentské garantce. 

„Pro absenční zapůjčení metody je třeba mít podepsaný Výpůjční lístek zodpovědnou osobou/garantem (např. vyučujícím předmětu, kvůli němuž se metoda půjčuje).“

Vaši kabinetníci

K dispozici je rovněž "vyšetřovna" neboli "SST Room" v místnosti 2.53, kterou je možné dopředu si rezervovat. Rezervaci provedete osobně při návštěvě v KDM či pomocí e-mailu studentské garantce. Přehled obsazených termínů je on-line.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info