Všeobecné informace a podmínky programu Erasmus+ najdete na webu Centra zahraniční spolupráce (CZS). Doporučujeme studentům, aby si nejprve přečetli tyto všeobecné informace, díky čemuž zjistí, jaké podmínky musí splnit pro přihlášení do výběrového řízení a absolvování studijního pobytu. Zároveň si mohou například dopředu spočítat, jak vysoké stipendium získají nebo co budou muset zařídit před odjezdem. Znalostí těchto informací studenti předejdou řadě překvapení a komplikací.

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ probíhá na katedře psychologie dvakrát ročně. Studenti se o probíhajícím výběrovém řízení dozví na webu katedry a hromadným e-mailem zasílaným všem studentům.

Termíny výběrového řízení Erasmus+
  • První kolo je vyhlašováno na přelomu ledna a února
  • Druhé kolo je obvykle vyhlašováno na přelomu dubna a května (v roce 2024 není kvůli finančním důvodům programu druhé kolo VŘ vyhlašováno)

První kolo umožňuje přihlašování na pobyty, jež proběhnou v podzimním nebo jarním semestru následujícího ak. roku (např. student, který je vybrán v únoru 2024, může vyjet v září/říjnu 2024 nebo lednu/únoru 2025). Druhé kolo je otevřeno pouze pro pobyty, které proběhnou v jarním semestru následujícího akademického roku.

Postup přihlášení

Studenti katedry, kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení a vyjet na některou z partnerských univerzit, vkládají přihlášky do systému ISOIS, a to nejpozději do data, které je pro každé kolo stanoveno v oznámení na webu katedry a v ISOIS. Přihláška i přiložené dokumenty musí být psány česky, slovensky nebo anglicky.

Doporučujeme studentům, aby nečekali s vyplněním přihlášky do poslední chvíle pro případ, že by systém nezvládl jednorázový nápor a přihláška by se neuložila.

Pořadí tří preferovaných univerzit

Studenti během vyplňování přihlášky v systému ISOIS sestavují pořadí tří univerzit vybraných ze seznamu našich partnerů, na nichž by chtěli studijní pobyt absolvovat. První v pořadí je umístěna univerzita, na kterou by chtěli vyjet nejvíce, jako třetí umisťují univerzitu, která je preferovaná nejméně, ale na kterou by stále rádi vyjeli, pokud budou vybráni.

Při sestavování pořadí preferovaných univerzit je užitečné myslet na to, že o některé univerzity je velký zájem (největší obvykle o Queen's University of Belfast, následují University of Turku nebo University of Utrecht). Pokud si jako svou první volbu studenti zvolí některou z těchto univerzit, je nejisté, zda budou vybráni. Důležité je proto dobře promyslet také další volby.

Požadavky zahraničních univerzit na jazykovou výbavu, nabídku vyučovaných kurzů a odkazy na další informace se studenti dozví při vyplňování přihlášky v ISOIS, kde si mohou zobrazit detaily jednotlivých univerzit. Podrobné informace o smlouvách, jež má katedra psychologie uzavřené se zahraničními univerzitami, jsou přístupné také v přehledu smluv.

Přílohy přihlášky

Studenti k přihlášce připojují motivační dopis, strukturovaný životopis a doklad(y) o dosažené jazykové kompetenci. Cílem motivačního dopisu je primárně zjistit, zda uchazeči prostudovali studijní nabídky zahraničních univerzit, na které chytějí vyjet, a mají tedy přehled o tom, jak nabízené možnosti studia zapadají do dosavadního průběhu jejich studia.

Jazykovou kompetenci mohou studenti doložit dvěma způsoby:

  • a) Výpisem z IS, který ukazuje, že absolvovali univerzitní výuku cizího jazyka na úrovni B2 (počítá se také adaptivní test). Magisterským studentům je automaticky uznáno splnění jazykové kompetence na úrovni B2 v průběhu předešlého Bc. studia na MU.
  • b) Jazykovým certifikátem obsahujícím informace o dosažené jazykové kompetenci.

Za úroveň jazykové kompetence jsou ve výběrovém řízení udělovány body, je proto užitečné doložit certifikátem úroveň vyšší než B2; znamená to zisk bodů navíc. Není to ovšem povinné.

Výběr úspěšných studentů

Dvoučlenná komise sestávající z koordinátora pro výměnné pobyty a dalšího člena katedry psychologie prostuduje přihlášky a určí pořadí kandidátů.

Komise vyhodnocuje:
  • dosavadní studijní prospěch
  • dosavadní profesní aktivity a pracovní zkušenosti
  • úroveň studia (přednost mají studenti Ph.D. programů)
  • schopnost vysvětlit v motivačním dopisu i) proč se kandidáti o dané vysoké školy zajímají; ii) co chtějí v zahraničí studovat (jaké kurzy a jaká témata); iii) jaký bude přínos pobytu pro jejich další studium na MU a pro jejich profesní a osobní rozvoj (důraz je kladen na studijní část)

Oznámení výsledku výběrového řízení

Komise o výběru rozhodne do 10 dní po uzávěrce. Úspěšní kandidáti budou "nominováni", což znamená, že v ISOIS bude potvrzen jejich výběr ze strany katedry psychologie a budou moci na studijní pobyt vyjet. Ihned po zanesení výsledku do ISOIS dostanou e-mail, kterým budou sami vyzváni k potvrzení své nominace, a to do jednoho týdne.

Pokud studenti nejsou spokojeni se svou nominací (například na ně zbyla málo preferovaná třetí volba), mají možnost svoji nominaci nepotvrdit. Pokud se takto rozhodnou, informují o tom co nejdříve koordinátora.

Bez popisku

Upozornění

Studenti si sami hlídají termíny, které musí dodržet při vyřizování náležitostí pro pobyt Erasmus+.

Termíny jsou přehledně uvedeny na webu CZS.

Užitečné odkazy

Seznam univerzit Informace CZS Systém ISOIS Informace pro nominované studenty

Další otázky

Otázky, které nebyly zodpovězeny tímto textem, a na které nenajdete odpověď ani pečlivým pročtením informací na webových stránkách CZS, směřujte na koordinátora.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info