Navazující magisterské studium:
Pedagogická a školní psychologie

Uplatnění v praxi

Profilace reaguje na stále se zvyšující potřebu kvalifikovaných psychologů pro práci ve školství a v oblasti práce s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami. Záměrem je představit magisterským studentům tuto oblast jako jednu ze zajímavých a žádaných alternativ jejich budoucího uplatnění.

Hlavním cílem je systematicky prohlubovat jejich dosavadní poznatky a zkušenosti v oblasti školního, pedagogicko-psychologického a výchovného poradenství a propojovat je s aplikovaným výzkumem v této oblasti, včetně možnosti samostatného aktivního zapojení se do aktuálně řešených výzkumných témat na našem pracovišti.

Další specializace
navazujícího magisterského studia:

Psychologie práce Psychoterapie a klinická psychologie

„O studiu psychologie jsem snila už dlouho, a tak i přes vystudování jiného perspektivního oboru jsem se rozhodla to zkusit. A výsledek předčil všechna má očekávání. Vyučující Katedry psychologie na FSS umí nadchnout, zapojit do výuky, nejvíc si cením jejich osobního přístupu a zájmu o své studenty. Sama jsem důkazem, že nikdy není pozdě si plnit sny, takže směle do toho! :-)“

Mgr. et Mgr. Zuzana Minaříková Mgr. et Mgr. Zuzana Minaříková
Studentka

Vzdělávací cíle a obsah studia

Profilace je zaměřena jak na proces depistáže a diagnostiky v prostředí pedagogicko-psychologické praxe, tak na problematiku poradenství a intervence. Pozornost je věnována problematice dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími nebo jinými specifickými potřebami. Předměty zahrnuté v profilaci seznamují studenty se zásadami a specifiky výchovného a vzdělávacího přístupu k dětem v rámci školy i rodiny i s vhodnými preventivními a intervenčními modely pro práci s většími skupinami, či třídami žáků a studentů.

Profilace též směřuje k hlubšímu porozumění fungování celého školského, poradenského systému, včetně jeho legislativního rámce a ukazuje možnosti přímé kooperace s dalšími subjekty a institucemi mimo rezort školství. Studenti jsou systematicky vedeni k porozumění a respektování individuality i různorodosti v procesu výchovy a vzdělávání a k diagnostice i k plánování vhodné intervence v oblasti sociálního a emočního vývoje dětí a dospívajících. V této profilaci jsou povinné následující předměty: Poradenská psychologie - děti, mládež, Pedagogická a školní psychologie II, Praktikum ve speciální pedagogice, Praxe a stáže (poradenství – děti, mládež).

Mohlo by vás dále zajímat:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info