Navazující magisterské studium:
Psychoterapie a klinická psychologie

Uplatnění v praxi

Profilace připravuje studenty psychologie na lákavá a náročná povolání v klinické nebo terapeutickoporadenské praxi. Studenti této profilace získávají prohloubený aplikační přehled o uplatnění a povaze práce psychologa ve zdravotnictví, o uplatnění v psychoterapii jak ve zdravotnictví, tak mimo zdravotnictví, a o dalších možnostech, které nabízí poradenství, především v oblasti partnerských a rodinných vztahů. Znalosti z profilace lze využít jak v budoucí práci psychoterapeuta, tak psychologa ve zdravotnictví, resp. později klinického psychologa. Profilaci tedy doporučujeme těm, kdo chtějí absolvovat při studiu nebo bezprostředně po něm kvalifikační kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, kdo směřují do psychoterapeutického výcviku a kteří – spolu s vystudovanou jednooborovou psychologií v Bc. studiu – uvažují o budoucím uplatnění ve zdravotnictví / klinické oblasti, a tedy o specializačním studiu v oboru „klinická psychologie“. Uplatnit se v praxi je možné také jako poradce, kouč nebo psycholog s psychoterapeutickým zaměřením v soukromé praxi.

Další specializace
navazujícího magisterského studia:

Psychologie práce Pedagogická a školní psychologie

„Magisterské studium mi sice trvalo o rok víc, dnes ale vím, že to byla dobrá volba. První rok jsem vyrazila na Erasmus do Francie, druhý rok jsem intenzivně studovala na FSS a třetí rok jsem studium kombinovala s prací. Díky pestré nabídce volitelných předmětů jsem se při studiu mohla zaměřovat na to, co mě zajímá, a po absolvování jsem neměla problém s uplatněním na pracovním trhu - nyní spokojeně pracuji jako psycholožka ve zdravotnictví.“

Mgr. Ludmila Kašpárková Mgr. Ludmila Kašpárková
Absolventka

Vzdělávací cíle a obsah studia

V této profilaci jsou závazné následující povinně volitelné předměty: Klinická psychologie II, Současná psychoterapie, Psychoterapie a poradenství v praxi a Výzkum v psychoterapii a poradenství. První a třetí předmět jsou pojaty jako předávání zkušeností z praxe. Studenti se učí od těch klinických psychologů a 2/4 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie psychoterapeutů, kteří již vlastní praxi mají. Předmět Současná psychoterapie je více přehledový (teoretický), navazuje na povinný předmět PSY406 - Psychoterapie; v předmětu jsou probrána témata řešená v soudobé psychoterapii ve světě. Čtvrtý – výzkumný – předmět dobře připravuje na možnosti diplomového projektu i na zapojení do jiných výzkumů v této oblasti.

Dvoutýdenní profilační praxe může být vykonána celá ve zdravotnickém zařízení, nebo rozdělená mezi zdravotnické zařízení a poradnu řešící matrimoniologickou problematiku. Garanty praxí jsou zkušení kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví působící v Brně. Předpokládáme, že se někteří ze studentů profilace zapojí do projektů katedrového Centra pro výzkum psychoterapie (není povinné). Centrum vytváří příležitosti pro zapojení do několika výzkumných směrů, které zahrnují mj. analýzu nahrávek terapeutických sezení, problematiku terapie depresí, výzkum efektivity a průběhu psychoterapeutických výcviků, výzkum zaměřený na integraci nebo výzkum negativních dopadů psychoterapie. Na katedře již tradičně zabezpečujeme širokou nabídku povinně volitelných předmětů zaměřených na jednotlivé psychoterapeutické směry a modality. Nadále také organizujeme workshopy s odborníky z praxe a setkávání s psychoterapeuty - výzkumníky ze zahraničí.

Mohlo by vás také zajímat:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info