Pokyny ke státním závěrečným zkouškám a obhajobám v JS 2021 (aktualizace informací z PS 2020)

Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity rozhodl, že se státní závěrečné zkoušky a obhajoby v červnu 2021 budou opět konat v online podobě.

31. 5. 2021

Bez popisku

Distanční zkouška klade nicméně určité nároky jak na studenty, tak na zkoušející. Pro studenty budou platit určitá pravidla týkající se povinného vybavení ke zkoušce. Níže proto kopírujeme pokyny vydané vedením FSS MU. Podrobnější informace o průběhu SZZ přes Zoom najdete společně s harmonogramem zde.

Podmínkou přístupu studenta/studentky k online SZZ v červnu 2021 je následující technické vybavení:

  1. PC, notebook nebo tablet - preferovaná technika. Pokud by připojení mělo probíhat přes smartphone, je nutná konzultace předem s Centrem informačních a komunikačních technologií FSS MU; prosím napište na cikt@fss.muni.cz, a to nejpozději 5 dní před konáním SZZ. Své zařízení si můžete vyzkoušet na https://cesnet.zoom.us/test nebo https://zoom.us/test.
  2. Funkční webkamera (SZZ bude probíhat se zapnutým audiem a videem).
  3. Operační systém podporující Zoom (požadavky na hardwarové a softwarové vybavení najdete zde).
  4. Aktuální telefonní číslo, které po vyzvání sdělíte katedře, na které budete SZZ skládat.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info