Pokyny pro uchazeče o navazující magisterské studium

Tento e-mail byl odeslán všem přihlášeným uchazečům a představuje upřesňující pokyny k podobě přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia psychologie s nástupem do jarního semestru 2021

8. 12. 2020 Jan Širůček

Vážené uchazečky a vážení uchazeči o studium v navazujícím magisterském studiu psychologie na Katedře psychologie FSS MU,

děkujeme za zájem o studium na naší katedře. Velmi nás těší a doufáme, že v případě úspěchu v přijímacím řízení budete také vy potěšeni tím, jaké studium nabízíme a jak se vám bude u nás magisterská psychologie studovat.

K aktuálním obecně platným pokynům k přijímacímu řízení, které vám poskytuje studijní oddělení fakulty, přidáváme navíc jeden konkrétní požadavek Katedry psychologie k přijímací zkoušce. Jde o vaši bakalářskou práci, jejíž kvalitu budeme pro účely přijímacího řízení posuzovat.

Bakalářskou práci prosím zašlete do 20. 1. 2021 na adresu prijim@fss.muni.cz ve formátu pdf přesně v podobě, v níž byla obhájena či odevzdána k obhajobě, včetně případných příloh, s nimiž byla odevzdána – ale žádných dalších.

Vaši bakalářskou práci budeme posuzovat nezávisle na jejím minulém, současném nebo i budoucím hodnocení u obhajoby. Hodnocení se zaměří na v současnosti obecně akceptované obsahové požadavky výzkumných zpráv v psychologii. Nebudou hodnoceny formality související s pracovištěm, na kterém práce vznikla (např. délka nebo požadovaná šablona bakalářské práce). Hodnotící kritéria jsou neutrální vůči zvolenému designu nebo epistemologickému přesvědčení autora. Ani to, zda byly autorovy výzkumné předpoklady daty podpořeny či nikoli, nehraje roli. Hodnocené oblasti jsou schopnost práce s literaturou, schopnost vytvořit konceptuální rámec pro řešení zvolené výzkumné otázky a zařadit do něj publikované poznatky, schopnost formulovat výzkumné otázky (případně hypotézy), navrhnout a realizovat výzkumný design umožňující získat odpovědi na zformulované otázky, analyzovat data a formulovat zjištění. Konečně pak budeme posuzovat schopnost diskutovat zjištění v kontextu současného poznání a reflektovat limity těchto zjištění.

Přejeme vám do následujícího náročného období hodně energie, vytrvalosti a odolnosti vůči stresu. Je nám jasné, že ukončování bakalářského studia a přijímací řízení znamená výjimečnou zátěž již samo o sobě, natož pak v současné nestandardní situaci, která zasahuje do životů nás všech. Přejeme vám také klidný závěr tohoto roku a pěkné Vánoce.

Držíme vám palce a těšíme se na vás.

Za Katedru psychologie FSS MU
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (vedoucí katedry)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (garant navazujícího magisterského programu Psychologie)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (garant bakalářského programu Psychologie)

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info