Magisterské obhajoby a státnice (PS2019)

Harmonogram bude upřesněn.

Sdílení události