PROFESIONÁLOVÉ V PRVNÍCH LINIÍCH

RADY JAK MLUVIT S DĚTMI

Zdravotníci jsou v současné chvíli klíčovými pracovníky, na které je vyvíjen velký tlak a jejichž pracovní nasazení je zejména v dnešních dnech enormní. Pokud mezi ně patříte, mohli jste se dostat do situace, kdy namísto uspokojování svých potřeb a potřeb své rodiny trávíte dlouhé hodiny v práci péčí o ostatní v místech, kde je vysoké riziko nákazy. Proto jsme pro vás níže připravily tipy, jak v této situaci reagovat, jak ošetřit své vlastní pocity a jak ošetřit pocity dětí, které tuto situaci mohou prožívat negativně. Uvedené konkrétní věty může v komunikaci s dítětem použít jak rodič-zdravotník, tak druhý rodič.

Text je určen pro lékaře a zdravotní sestry, sociální pracovníky, laboranty a další profesionály v prvních liniích.

Co asi prožívá dítě?

1 STRACH

2 ZMATEK

3 NEPOCHOPENÍ

4 BEZNADĚJ

5 HRDOST

6 ZODPOVĚDNOST

Jak můžete dítěti pomoci?

1 VYSVĚTLOVÁNÍ

2 UPŘÍMNOST

3 BEZ DETAILŮ

4 TRPĚLIVOST

5 OŠETŘENÍ

6 EMOCE

7 ZASTOUPENÍ

8 VY

Předškolák

Ty si myslíš, že teď nejsem doma, protože jsi zlobil? Tak to není. Musím se starat o nemocné lidi. A protože je teď nemocných více, musím taky zůstávat déle v práci.“

„Ty se bojíš, že se můžu v nemocnici taky nakazit, viď? Proto tě teď bolí bříško. Vždycky, když tě bude něco trápit, radši mi to řekni.“

„Také mám strach, že bych se mohl v nemocnici nakazit. Ale víš, že já i ostatní používáme ochranné pomůcky a myjeme si ruce. Děláme všechno proto, abychom zůstali zdraví.“

„Bohužel, může se stát, že se v práci nakazím. Ale všichni děláme všechno pro to, aby se to nestalo. Slibuju, že pokud se mi bude něco dít, tak ti o tom povím, ano?“

Jeho myšlení je hodně propojeno s fantazií. S vysvětlením věcí může pomoci, když mu pomůžete si je představit. Můžete si zahrát hru, můžete dítěti předvést, jak se staráte o pacienty nebo jaké používáte ochranné prostředky. Nebojte se o sobě a svých spolupracovnících mluvit jako o superhrdinech. Ti jsou teď u dětí velice oblíbení.

 

Školák

„Ty se bojíš, že se můžu v nemocnici taky nakazit, viď? Proto tě teď bolí bříško. Vždycky, když tě bude něco trápit, radši mi to řekni.“

„Také mám strach, že bych se mohl v nemocnici nakazit. Ale víš, že já i ostatní používáme ochranné pomůcky a myjeme si ruce. Děláme všechno proto, abychom zůstali zdraví.“

„Já vím, že se o mě bojíš, když chodím do nemocnice, a byl bys radši, abych zůstal doma. Ale v nemocnici je spousta lidí, kteří jsou nemocní, a já jim můžu pomoci. Jako ti superhrdinové, víš? Já zachraňuji pacienty. Starám se, aby jim bylo dobře.“

„Bývám teď opravdu unavený, proto si dneska už nechci hrát. Je mi líto, že se ti nemůžu věnovat tak, jak by sis přál. O víkendu bychom ale spolu mohli podniknout …, chceš?“

„Mrzí mě to, ale teď s tebou nemůžu trávit čas tak, jak by sis přál. Byl bych ale rád, aby sis víkend hezky užil. Domluvil jsem se s tetou, že můžeš být o víkendu u ní. Určitě vymyslí, co pěkného spolu můžete dělat. Když tě bude něco trápit, tak jí to určitě řekni. Věřím, že ti bude rozumět.“

 

Dospívající

„U nás je ochranných pomůcek zatím dostatek. Šance, že se nakazíme, tak není velká.“

„Nemáme zatím ochranných pomůcek tolik, ale děláme, co můžeme, abychom se ochránili.“

„I pro mě je ta situace náročná. Taky se bojím, že se můžu nakazit.“

„Mám vztek a jsem podrážděná, protože je to teď pro mě v práci opravdu těžké.“

„Bývám teď opravdu unavený. Je mi líto, že se ti teď nemůžu věnovat.“

„Kdybys dneska vytřel podlahu, opravdu by mi to pomohlo.“

„Děkuju, že jsi tady dneska uklidil, moc mě to potěšilo.”

PROFESIONÁLOVÉ V PRVNÍCH LINIÍCH

Jak si můžete pomoci?

Nepochybně toho v současné chvíli zažíváte mnoho. Dost možná se teď nacházíte v situaci, v níž pro vás není možné řešit své emoce a problémy a podstatné je zajistit zejména aktuální fungování. Níže naleznete tipy, které vám mohou pomoci se s danou situací lépe vyrovnat.

SOUSTŘEĎTE SE NA DNEŠNÍ DEN

Soustřeďte se na dnešní směnu, dnešní pacienty, aktuální situace, které vás provázejí. Volte spíše postupné kroky, dávejte si malé cíle. Nezapomínejte na to, že můžete ovlivnit jen svou část. Není tedy rozumné posuzovat sebe a svou práci celkovým výsledkem, ale svým dílem. Zeptejte se sami sebe: „Udělal jsem to nejlepší, co jsem v dané chvíli mohl?“ Ano? Výborně, jste skvělý! Ne? Lze si z toho vzít něco pro případné další podobné situace? Věnujte chvilku promyšlení toho, co byste mohl v podobné situaci udělat příště jinak. Příště této zkušenosti využijete.

SOUSTŘEĎTE SE NASEBE, ASPOŇ CHVÍLI

Pokud to při nějaké nenáročné činnosti půjde, zkuste na chvíli obrátit svou pozornost k sobě, ačkoliv to může být v tom shonu opravdu složité. Stačí na pár vteřin, ale víckrát denně. Vytvořte si prostor pro zklidnění, usazení, pro vnímání celé situace z většího nadhledu. Zklidněte a prohlubte svůj dech a na pár vteřin nechte celou svou bytost naplnit čímkoliv naplňujícím a dobrým – záleží jen na vás, jestli to bude víra v Boha, dobro, uvědomění si vyššího smyslu vaší práce, vzpomínka na milované osoby z vašeho života, představa příjemného místa či abstraktní vnímání energie a síly.

POMÁHEJTE SI S KOLEGY NAVZÁJEM

Tím není myšleno pouze pracovně, ale i po lidské stránce. To, co cítíte vy, pravděpodobně cítí i mnozí vaši kolegové. Nebojte se s nimi o tom mluvit. Bavte se nejen o provozních záležitostech, ale i o tom, jak novou situaci snášíte a jak se s ní vypořádáváte.

NENECHTE SE PROBLÉMY JINÝCH ZAHLTIT

Sdílení starostí by mělo být především nápomocné. Nebojte se kolegovi říci, že si o tom můžete promluvit později, až vy budete více odpočatý a budete spíše schopen mu naslouchat, nebo jej citlivě odkažte na pomoc psychologa, který tu pro takové případy je (konkrétní tipy na psychologickou pomoc najdete o několik řádků níže).

 

PEČUJTE O SEBE

Možná se nyní nemůžete svým emocím plně věnovat a příliš je řešit. I tak je ale vhodné nezapomínat na sebe, i když to může být složité. Zkuste se zamyslet nad tím, komu se můžete s tím, co se vám ve službě stalo, po jejím skončení svěřit. Nebojte se o tom, co vás tíží, mluvit.

ŘÍKEJTE SI O POMOC

Lidé vnímají, že pracujete pro nás všechny. Když se vám něčeho nedostává, řekněte to svým nadřízeným, koordinátorům pomoci, příbuzným, známým apod. Požádejte je, ať zkusí sehnat, co potřebujete, ať už se jedná například o vybavení, jídlo, nebo nápoje. Využijte též pomoci dobrovolníků. Konkrétní odkazy naleznete níže.

KDYŽ JE TOHO NA VÁS PŘÍLIŠ

Je mnoho emocí, které vás mohou provázet a na jednoho člověka to může být skutečně příliš. Někdo stejnou situaci může zvládat o něco lépe, někdo hůře. Je to přirozené. Zkuste omezit přísun informací o Covid-19, které přímo nepotřebujete. Budete se moci lépe soustředit na práci nebo tolik potřebný odpočinek. Mluvte s rodinou, mluvte se svými dětmi. Ale někdy to nemusí stačit, nebo i to může být náročné. Cítíte-li, že by pomohlo si promluvit s odborníkem, obraťe se na Anténu, linku psychoterapeutické podpory určenou pro osoby psychicky strádající v souvislosti s pandemií koronaviru.

ZŮSTAŇTE VDĚČNÍ

Všemu a všem, kterým můžete. A též sami sobě, že bojujete. I když to nemusí být boj dokonalý a stoprocentně vítězný. Buďte na sebe hrdí, máte důvod. Chráníte životy ostatních. Vaše práce má smysl. Zkuste si to opakovat, když bude potřeba.

Jak vám mohou pomoci jiní?

Nebojte se využít cizí pomoci. Po celé České republice se seskupila spousta dobrovolníků, kteří se těší na to, až budou nápomocní, třeba přímo vám. Mohou vám například pomoci s hlídáním dětí. Mohou se s nimi učit do školy a dělat úkoly, nebo je zabavit nějakými dalšími činnosti. A to třeba i na dálku přes internet nebo telefon, pokud se obáváte návštěvy u vás doma. Dobrovolníci vám také mohou nakoupit, vyvenčit psa, pomoci s úklidem nebo vám ušít stále tolik potřebné roušky.

Vy pomáháte nám (děkujeme za to!), my rádi pomůžeme vám. JSME V TOM SPOLEČNĚ!

Zde je několik odkazů na organizace sdružující dobrovolníky:

Další rady a tipy ke koronaviru

Zapojte prarodiče či další členy domácnosti, i když na dálku. Tipy, jaké aktivity mohou děti dělat například s prarodiči, najdete zde:

https://psych.fss.muni.cz/media/3219222/aktivity-rodin-seseniory.pdf

Tipy, jaké aktivity mohou děti dělat například s prarodiči, najdete zde:
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-osoucasne-situaci-s-detmi.pdf
https://psych.fss.muni.cz/media/3218894/jak-pomoct-ditetiprekonat-strach-z-koronaviru.pdf
https://www.universitas.cz/osobnosti/4838-jak-zvladatizolaci-nelzete-detem-vsechno-vyciti-a-nepopirejte-vlastnikrizi


Pokud má někdo z vašich blízkých koronavirus, nebo je z toho důvodu dokonce hospitalizován, vyvstává otázka, jak o tom s dítětem mluvit. Tipy najdete zde:

https://psych.fss.muni.cz/media/3219666/kdyz-ma-nekdoblizky-koronavirus.pdf
https://psych.fss.muni.cz/media/3218577/hospitalizaceblizke-osoby.pdf

Nevíte-li si rady, jak dítě přimět nosit roušku, mýt si ruce, nechat vás alespoň na chvíli odpočinout, jíst více vitamínů, nebo jak mu vysvětlit, že se s některými členy rodiny nyní nemůže fyzicky vidět, zkuste tyto tematické říkanky:


https://psych.fss.muni.cz/media/3219781/rikanky-pro-deti210320.pdf

Tipy, jak zvládat stres, naleznete také zde:
https://www.universitas.cz/osobnosti/4832-to-v-cem-tedkvuli-koronaviru-zijeme-je-podobne-valecnemu-stavu-rikaodbornice-na-stres

Další tematické rady ke zvládání situace v souvislosti s koronavirem budou přibývat zde:
https://psych.fss.muni.cz/koronavirus

Autorky: Barbora Břežná, Zuzana Minarik

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info